Lectoraat Brandweerkunde

Het lectoraat Brandweerkunde ontwikkelt integraal kennis en kunde op het gebied van brand, brandweer en brandweerzorg. De kennis is direct toepasbaar in de opleidingen en bijscholingen van het NIPV.

Over het lectoraat Brandweerkunde

Het lectoraat Brandweerkunde ontwikkelt integraal kennis en kunde op het gebied van brand, brandweer en brandweerzorg, die direct toepasbaar is in de opleidingen en de bijscholings- en oefenprogramma’s van het NIPV. Zo ontstaat een optimale wisselwerking tussen het professionele veld en het NIPV.

Onderwerpen

Het lectoraat Brandweerkunde zet in op de volgende onderwerpen:

 • brandgedrag (brandoorzaken, brandontwikkeling, branduitbreiding, fysische en chemische aspecten van brand)
 • repressief optreden (tactisch en technisch repressief optreden, ongevallen met gevaarlijke stoffen, waterongevallen, verkeers- en andere fysieke ongevallen)
 • brandonderzoek
 • organisatie, cultuur en leiderschap binnen de brandweer

Taken

 • de wetenschap verbinden met het brandweerveld
 • ontwikkelingen en kennisbehoefte in het brandweerveld signaleren en registreren
 • onderzoeksprogramma opstellen gericht op vernieuwing van de beroepspraktijk
 • onderzoek verrichten, samen met de kenniskring en het brandweerveld
 • gerealiseerde kennis valideren en deze praktijkgericht toepassen in brandweeropleidingen en -oefeningen
 • bijscholingen, les- en leerstof en symposia opzetten
 • nformatie uitwisselen met lectoraten van andere binnen- en buitenlandse instellingen voor beroepsonderwijs, universiteiten en hogescholen
 • kwaliteit en uitvoering van brandonderzoek bewaken in Nederland als bestuurslid van de Chapter brandonderzoek van de IAAI
 • verantwoordelijkheid nemen voor de onderwijscontent op het gebied van brandweerkunde.

Lector Ricardo Weewer

Dr. ir. Ricardo Weewer is lector Brandweerkunde: “Mijn focus ligt op het vakgebied ‘brand’, de ontwikkeling van de brandweerdoctrine, veiligheid van brandweercollega’s en de leerpunten uit de landelijke leerarena’s en leertafels. Ook zet ik mij in om het vakmanschap op brandweergebied te versterken en het belang van brandweerkundig onderzoek zowel nationaal als internationaal te onderstrepen. Dit alles gericht op samenwerking met andere kennisinstituten.” 

Ook Brandweer Nederland is erg belangrijk voor kennisuitwisseling. Zo zit Weewer in vakraden. Ook bedient het lectoraat zich van twee Europese netwerken (EFA en EFSCA) voor kennisontwikkeling en informatie-uitwisseling.

Onderzoeksrapporten vrijwilligheid bij de brandweer

Download hier alle documenten.

Onderzoeksrapporten Basisprincipes van brandbestrijding

Download hier alle documenten.

Belevingsonderzoek repressief brandweerpersoneel

Download hier alle documenten.

Onderzoeksrapporten brandweerdoctrine

Download hier alle documenten.

Verslag Exchange of Experts, april 2024

Download hier het document.