Commandovoering

Bij situationele commandovoering wordt de commandovoering aangepast op het soort incident en op de beperkingen die de mens (de human factor) met zich meebrengt.Waarom dit onderzoek?

Na de brand begin 2011 bij Chemiepack in Moerdijk kwam naar voren dat de brandweer bij deze brand heeft afgeweken van de commandostructuur zoals die in de leerboeken staat. Verder onderzoek toonde aan dat dit vaker gebeurt bij grootschalige incidenten. Dit was voor de Brandweeracademie van het IFV (voorloper NIPV) reden om onderzoek te doen naar commandovoering bij grootschalig brandweeroptreden.

Conclusies onderzoek

Ruim vijftig officieren van dienst (OvD’s) onderzochten of de theorie van situationele commandovoering werkt in de praktijk. Het eindrapport is verschenen in juni 2021. De belangrijkste conclusies van het onderzoek waren:

  • Eén commandotype is te beperkt voor het grootschalig brandweeroptreden.
  • Situationele commandovoering is dé oplossing: meerdere commandotypen die afhankelijk van het incident worden toegepast.
  • Het stuurvermogen van commandovoerders moet versterkt worden. Er wordt te weinig rekening gehouden met de human factor.

In het eindrapport van de pilot commandovoering concludeert de Brandweeracademie dat de grenzen van de mens bereikt lijken te zijn als het gaat om het verbeteren van de commandovoering. Het komt nu aan op het verbeteren van het systeem.