Toekomstverkenning Brandweer

Onderzoek naar welke kansen, risico’s en strategische vraagstukken er liggen voor een toekomstbestendige brandweer.


De wereld verandert razendsnel. Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Hoe ziet de Nederlandse samenleving er in 2030 uit? Wat betekent dit voor de rol en de taken van de brandweer? Dat onderzocht het lectoraat Brandweerkunde van NIPV in opdracht van de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV). Met de kennis en inzichten uit het onderzoek kan de RCDV haar strategische agenda voor de komende jaren opstellen.

Focus

De focus in de toekomstverkenning brandweer is drieledig:

  • De inventarisatie en beoordeling van nieuwe (te verwachten) ontwikkelingen in de samenleving
  • De mogelijke impact hiervan op eerder geformuleerde trendbreuken/toekomstbeelden en actualisatie van de Brandweer over Morgen (in het vervolg BOM)
  • De kansen, risico’s en strategische vraagstukken die dit oplevert voor een toekomstbestendige brandweer.

Waarom dit onderzoek?

De Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) wil de kennis en inzichten uit het onderzoek gebruiken om een strategische agenda en een uitvoeringsplan voor de komende jaren op te stellen.

Uitvoering

Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van innovatieve, moderne methoden om een zo breed mogelijk beeld (inside-out én outside-in) te krijgen van de (te verwachten) ontwikkelingen in de samenleving en hun relevantie voor de brandweer.