Toekomstverkenning Brandweer

Onderzoek naar welke kansen, risico’s en strategische vraagstukken er liggen voor een toekomstbestendige brandweer.


Welke ontwikkelingen komen tussen nu en 2030 op ons af en wat is de relevantie ervan voor de brandweer? Hoe kunnen deze ontwikkelingen (het repressief optreden van) de brandweer beïnvloeden en veranderen? Welke ontwikkelingen zijn noodzakelijk om bij te dragen aan een oplossing voor de problemen waarvoor de brandweer operationeel maar ook als organisatie komt te staan? Deze vragen staan centraal in dit onderzoek.

Focus

De focus in de toekomstverkenning brandweer is drieledig:

  • De inventarisatie en beoordeling van nieuwe (te verwachten) ontwikkelingen in de samenleving
  • De mogelijke impact hiervan op eerder geformuleerde trendbreuken/toekomstbeelden en actualisatie van de Brandweer over Morgen (in het vervolg BOM)
  • De kansen, risico’s en strategische vraagstukken die dit oplevert voor een toekomstbestendige brandweer.

Waarom dit onderzoek?

De Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) wil de kennis en inzichten uit het onderzoek gebruiken om een strategische agenda en een uitvoeringsplan voor de komende jaren op te stellen.

Uitvoering

Voor het onderzoek wordt gebruikgemaakt van innovatieve, moderne methoden om een zo breed mogelijk beeld (inside-out én outside-in) te krijgen van de (te verwachten) ontwikkelingen in de samenleving en hun relevantie voor de brandweer.

Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) voert dit onderzoek uit in opdracht van de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV).