Privacy

Laatst bijgewerkt: 25 februari 2022

NIPV verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt en/of u gebruik maakt van onze producten en diensten, dan wel deelneemt in een van de netwerken binnen onze organisatie. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, indien wij daarover beschikken.

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw bezoek aan onze website
 • IP-adres
 • Nummer inschrijving Kamer van Koophandel
 • Nummer inschrijving verzekering(en)
 • Burgerservicenummer
 • IBAN

Met welk doel verzamelen wij gegevens?

NIPV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verzenden van onze digitale nieuwbrieven
 • Het uitnodigen voor bijeenkomsten, congressen, seminars, netwerken en dergelijke
 • Het uitnodigen voor deelname aan enquĂȘtes
 • Het uitvoeren van (wetenschappelijk) onderzoek
 • Het benaderen van u per telefoon of e-mail – indien dit nodig is om onze dienstverlening
  te kunnen uitvoeren
 • Het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het bieden van de mogelijkheid om een account aan te maken
 • Het afhandelen van een betaling
 • Het beheren van de namen van de deelnemers aan de diverse netwerken waar NIPV gebruik van maakt
 • Het uitvoeren van sollicitatieprocedures
 • Het organiseren, uitvoeren en evalueren van opleidingen, bijscholingen en examens
 • Het verwerven en inkopen van producten en diensten
 • Het uitvoeren van opdrachten en overeenkomsten.

Beveiliging

NIPV neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en heeft daarom passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u desondanks vermoedt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn voor misbruik, neemt u contact met ons op via onderstaand formulier.

Bewaartermijn

NIPV zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen waarvoor uw gegevens zijn verzameld te realiseren.

Delen met derden

Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. NIPV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

NIPV gebruikt uitsluitend technische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen met behulp van onderstaand formulier. NIPV zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Ter verificatie dat het verzoek van u afkomstig is, zullen wij u in onze correspondentie vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs. Ter bescherming van uw privacy vragen we u om op deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.

Functionaris gegevensbescherming

NIPV heeft een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert NIPV over de privacywetgeving. De FG is onafhankelijk en geniet wettelijke ontslagbescherming. De FG rapporteert rechtstreeks aan de directie van NIPV. De FG is bovendien de contactpersoon voor alle vragen die over privacy gaan, zowel voor u als betrokkene als voor de toezichthouder.

U kunt met de FG contact opnemen via onderstaand contactformulier. Doet u dat liever schriftelijk dan kunt u uw schrijven richten tot:

NIPV
t.a.v. de functionaris gegevensbescherming
Postbus 7010
6801 HA Arnhem

Privacy contactverzoek

Heeft u een vermoeden dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of heeft u het idee dat er sprake is van misbruik van uw gegevens? Neem dan contact met ons op via dit formulier. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor correspondentiedoeleinden.

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Toestemming
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.