Privacy

Laatst bijgewerkt: 16 mei 2023

Het NIPV verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt en/of u gebruik maakt van onze producten en diensten dan wel deelneemt in een van de netwerken binnen onze organisatie. Hieronder treft u een overzicht aan van de persoonsgegevens die wij verwerken indien wij daarover beschikken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw bezoek aan onze website
 • IP-adres
 • Nummer inschrijving kamer van koophandel
 • Nummer inschrijving verzekering(en)
 • Burgerservicenummer
 • IBAN

Met welk doel verzamelen wij gegevens?

Het NIPV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verzenden van onze digitale nieuwbrieven.
 • Het uitnodigen voor bijeenkomsten, congressen, seminars, netwerken en dergelijken.
 • Het uitnodigen voor deelname aan enquĂȘtes.
 • Het uitvoeren van (wetenschappelijk) onderzoek.
 • Het benaderen van u per telefoon of e-mail, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Het bieden van de mogelijkheid om een account aan te maken.
 • Het afhandelen van een betaling.
 • Het afhandelen van vragen in het kader van publieke vraagbeantwoording.
 • Het beheren van de namen van de deelnemers aan de diverse netwerken waar het NIPV gebruik van maakt.
 • Het uitvoeren van sollicitatieprocedures.
 • Het organiseren, uitvoeren, evalueren van opleidingen, bijscholingen en examens.
 • Het verwerven en inkopen van producten en diensten.
 • Het uitvoeren van opdrachten en overeenkomsten

Beveiliging

Het NIPV neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en heeft daarom passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u desondanks vermoedt dat uw gegevens niet goed

beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan met ons contact op via privacy@nipv.nl.

Bewaartermijn

Het NIPV zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen waarvoor uw gegevens zijn verzameld te realiseren.

Delen met derden

Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het NIPV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Waar noodzakelijk wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Cookies

Het NIPV gebruikt uitsluitend technische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@nipv.nl. Ter verificatie dat het verzoek van u afkomstig is, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek te voegen. Ter bescherming van uw privacy vragen we u om op deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Het NIPV zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. U kunt ons ook bereiken via:

 • Het vragenformulier op deze website
 • Of per post: NIPV, t.a.v. functionaris gegevensbescherming, Postbus 7010, 6801 HA Arnhem

Daarnaast heeft u het recht om een klacht over onze verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris gegevensbescherming

Het NIPV heeft een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert het NIPV over de privacywetgeving.

De FG is onafhankelijk en geniet wettelijke ontslagbescherming. De FG rapporteert rechtstreeks aan de directie van het NIPV. De FG is bovendien de contactpersoon voor alle vragen die over privacy gaan, zowel voor u als betrokkene als voor de toezichthouder. U kunt met de FG contact opnemen via privacy@nipv.nl.

Privacy contactverzoek

Heeft u een vermoeden dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of heeft u het idee dat er sprake is van misbruik van uw gegevens? Neem dan contact met ons op via dit formulier. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het beantwoorden van uw vraag en bijbehorende correspondentie.

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.