Veilige energietransitie

De energietransitie brengt nieuwe veiligheidsrisico’s voor burgers en hulpverleners met zich mee. Het NIPV ontwikkelt en deelt kennis over een veilige energietransitie.

Veiligheid van de energietransitie

Door de schaarste van fossiele energiebronnen, toenemende milieubelasting en de gevolgen daarvan voor het klimaat zitten we in een transitie naar hernieuwbare, schone energiebronnen. Deze nieuwe energie wordt meestal decentraal opgewekt. Tegelijk werken we aan een circulaire economie, om zo duurzaam mogelijk om te gaan met de grondstoffen die de aarde ons biedt. Dat alles vraagt om grootschalige aanpassingen aan onze bestaande energie-infrastructuur.

Nieuwe risico’s

Alternatieve technologieën en innovatieve toepassingen creëren nieuwe, nog onbekende risico’s. Vaak wordt in de praktijk pas ontdekt hoe groot ze zijn. Veiligheid staat hierbij niet altijd bovenaan en er zijn vaak geen wettelijke kaders. Kennis over risico’s, impact en veiligheid van de energietransitie is bovendien versnipperd. Juist daar ligt een taak voor het NIPV. Bijvoorbeeld door Communities of Practice te vormen. Of door met veiligheidspartners en kennisinstellingen in binnen- en buitenland samen te werken aan een meerjarenprogramma voor een veilige energietransitie.

Verslag EU Energy Storage Systems Safety Conference 2023

Download hier het document.

Communities of Practice (CoP)

Wilt u ook kennis en ervaring delen over de veiligheid van de energietransitie? Meld u dan aan voor één van de Communities of Practice. Samen met de deelnemers organiseren we een paar keer per jaar een inhoudelijke bijeenkomst.

Wij verzorgen de agenda, inleiders/sprekers en organisatie. Er zitten verder geen verplichtingen aan het lidmaatschap.

Video

Thermal runaway in een lithium-ion batterijpakket toegelicht.
Afspeellijst presentaties Internationaal Congres Fire Safety & Science 2023.
Presentatie over een veilige energietransitie door lector Energie- en transportveiligheid Nils Rosmuller.
Afspeellijst met webinars over de energietransitie voor de brandweer.