Examens

NIPV verzorgt de examinering voor functies binnen de brandweer, bevolkingszorg, multidisciplinaire crisisbeheersing en GHOR en opgeschaalde zorg. Ook de examens voor Caribisch Nederland vallen onder de verantwoordelijkheid van NIPV.

NIPV staat voor onafhankelijke examinering en garandeert de waarde van uw diploma’s en certificaten.

Examenorganisatie

Het is voor u van groot belang dat de kwaliteit van uw NIPV-diploma geborgd is. Daarom heeft NIPV het toezicht op de kwaliteit geïntegreerd in de organisatie van de examinering. Bij het ontwikkelen, organiseren en afnemen van examens zijn verschillende partijen betrokken. Onderwijskundigen en specialisten Vakbekwaamheid van NIPV ontwikkelen en actualiseren alle examenproducten.
Het examenbureau is verantwoordelijk voor de administratieve organisatie van de examens en beantwoordt al uw vragen.

Veel examens legt u af bij de organisatie waar u uw opleiding volgt. NIPV ziet toe op correcte organisatie van het examen door de bevoegde opleiders. Elk examen kent een door NIPV benoemde examencommissie, die meestal bestaat uit een of meer examinatoren en bij een aantal examens een voorzitter. De examencommissie beoordeelt u als kandidaat en zorgt voor een betrouwbare afname.

Om de kwaliteit van de afname van de examens te waarborgen, heeft NIPV o.a. onafhankelijke controleurs benoemd. Gemiddeld voert elke week een controleur een controle op een examen uit. De resultaten van een controle geven een beeld van de betrouwbaarheid van de uitgevoerde examens.

Tot slot houdt Bureau Toezicht Examinering en Certificering (TEC) van NIPV intern toezicht op de totstandkoming, kwaliteit en onafhankelijkheid van de (afname van de) examens.

Exameninformatie per opleiding

Exameninformatie specifiek behorend bij een opleiding vindt u bij de opleidingsinformatie. Daar kunt u zich ook aanmelden voor een opleiding of examen.

Onderwijs- en examenreglement (OER) Brandweeronderwijs

Informatie over afspraken die zijn gemaakt over het brandweeronderwijs en -examinering wordt op hoofdlijnen in het Onderwijs- en Examenreglement (OER) Brandweeronderwijs en bijbehorende uitvoeringsregelingen beschreven.
Vanaf 1 juli 2023 wijzigen er een aantal regelingen. Zie onderstaand in het eerste blok de huidige regelingen. De nieuwe regelingen per 1 juli 2023 staan in het blok eronder.

Onderwijs- en examenreglement (OER) Brandweeronderwijs

Informatie over afspraken die zijn gemaakt over het brandweeronderwijs en -examinering wordt op hoofdlijnen in het Onderwijs- en Examenreglement (OER) Brandweeronderwijs en bijbehorende uitvoeringsregelingen beschreven.


Diploma of certificaat kwijt

Indien u uw diploma of certificaat kwijt bent geraakt, dan kunt u hiervoor een verklaring aanvragen voor uzelf of een medewerker.

Certificering Kwaliteit Aanbieders Brandweeropleidingen (KAB)

De auditsystematiek op basis van het waarderingskader KAB waarborgt dat deelnemers ten minste basiskwaliteit aan brandweeronderwijs krijgen en dat opleidingsinstituten worden gestimuleerd om de kwaliteit van het brandweeronderwijs verder te verbeteren. Lees meer op de pagina Certificering Kwaliteit Aanbieders Brandweeropleidingen (KAB).

Contact met het examenbureau

Neem bij vragen contact op met het examenbureau. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor correspondentiedoeleinden.

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.