Elektrificatie

Elektriciteit wordt opgeslagen in batterijen en energieopslagsystemen. Verschillende veiligheidsaspecten zijn hierbij belangrijk.

Elektrificatie is het proces van het vervangen van niet-elektrische systemen en apparaten door elektrische varianten. Doel hiervan is het verminderen van gebruik van fossiele brandstoffen. Daarom is elektrificatie een belangrijk onderdeel van de energietransitie.


Elektrificatie en vervoer

 • Afwijkende brandduur en brandverloop van lithium-ion batterijen.
 • Vlamboog en spanning op de battery pack en het voertuig.
 • Blijvende stroomtoevoer als voertuig aan laadpaal staat.
 • Spontaan bewegend voertuig.
 • Vrijkomen van giftige en bijtende stoffen waardoor brandbestrijding, zeker in parkeergarages, beperkt of helemaal niet kan plaatsvinden.
 • Voertuigen kunnen ook nog een brandstofcel bevatten (zie voor gevaren en werkwijze de Aandachtskaart Voertuigbrand met H2 op de pagina Waterstof).

Elektrificatie en opslag

 • Ontstaan van waterstofgas en corrosieve dampen omdat lithium reageert heftig reageert met water.
 • Koelmiddel is vaak fluorhoudend en soms brandbaar.
 • Vergiftiging vanwege vrijkomen van zeer giftige (Klasse 6.1) en corrosieve (Klasse 8) ontledings-en verbrandingsproducten zoals elektrolyten, waterstoffluoride en mogelijk fosforylfluoride.
 • Elektrocutiegevaar.
 • De witgrijze rook die vrijkomt bij een brand met batterijen bevat zure componenten zoals waterstoffluoride, lithiumoxide en zoutzuur.
 • Brand in een thuisbatterij heeft geen actieve afvoer van ontledingsgassen naar buiten. Dit is gevaarlijk voor de bewoners en de hulpverleners die het huis betreden.
 • Steekvlammen, kleine explosies en rondvliegende delen tot 15 meter.
 • Verontreinigen van het riool, oppervlaktewater, waterwegen of de watervoorziening door verzuurd bluswater. 

Brand bij grote batterijen of een groot aantal defecte batterijen is zeer moeilijk of niet te blussen vanwege de constructie en/of de grote hoeveelheid.

Documenten

Download hier alle documenten.

Community of Practice Batterypacks

In de Community of Practice (CoP) Batterypacks worden vraagstukken besproken rondom de opslag en toepassing van lithium-ion batterijen.


Video Thermal runaway in een lithium-ion batterijpakket (2023)


Webinars

Hoe houden we de e-trucks veilig? (maart 2023)
Opname van de EU Energy Storage Systems Safety Conference 2022 (juni 2022)
Leerfilm Explosie op hybride plezierjacht in Sneek (2021)
Webinar Brandveiligheid van parkeergarages met elektrisch aangedreven voertuigen (2020)
Webinar Veilige Energietransitie: Elektrificatie (2019)

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Neem contact met ons op via dit formulier. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor correspondentiedoeleinden.

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.