Cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed is onvervangbaar en daarom van onschatbare waarde. Het beschermen en aandacht hebben voor risico- en crisismanagement en preventie is van groot belang.

Cultureel erfgoed en veiligheid

Om veiligheidsbeleid te maken hebben alle 25 veiligheidsregio’s in Nederland een Regionaal Risico Profiel (RRP) opgesteld. Het hulpmiddel om dit te doen is de Handreiking Regionaal Risico Profiel. In deze Handreiking wordt “veiligheid van cultureel erfgoed” gerekend tot de vitale belangen.

In de Bestuurlijke Netwerkkaarten (BNK), waarin de bestuurlijke verantwoordelijkheden en verplichtingen in de crisisbeheersing worden beschreven, is cultureel erfgoed ook opgenomen. In de Bestuurlijke Netwerkkaart 24: Cultureel Erfgoed staat om welke crisistypen het kan gaan, wie het bevoegd gezag is en welke soorten maatregelen genomen kunnen worden.

De bestrijding van brand en wateroverlast is de taak van de regionale brandweer. Echter, de brandweer is er primair voor het redden van mens en dier, terwijl schadebeperking geen wettelijke taak is. Maar natuurlijk zal de brandweer waar mogelijk wel meewerken om schade aan cultureel erfgoed te voorkomen.

In het Programma Brandveilig Leven benadrukt Brandweer Nederland dan ook de eigen verantwoordelijkheid van burgers en instellingen. Deze zelfredzaamheid geldt evenzeer voor de zorg van de eigenaren en beheerders van cultureel erfgoed. Goede samenwerking van hen met de brandweer is bij incidenten van wezenlijk belang.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) voert beleid uit, geeft advies en ontwikkelt kennis. Samen met anderen zijn zij verantwoordelijk voor de zorg van het Nederlandse erfgoed.
Bij de RCE werkt een aantal specialisten op het gebied van risico- en crisismanagement en preventie. Zij werken samen met erfgoedbeheerders, maar ook met de hulpdiensten, zoals brandweer, politie, defensie en met gemeenten en koepelorganisaties. Het doel is om deze doelgroepen bewust(er) te maken van risico’s voor het erfgoed. En om aandacht te vragen voor de juiste bescherming van monumentale gebouwen, waardevolle objecten en archiefstukken. Dit doet de RCE door symposia en studiedagen te organiseren, netwerken te creëren, publicaties uit te geven en online informatie te bieden.

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Neem contact met ons op via dit formulier. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor correspondentiedoeleinden.

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.