Actuele maatschappelijke thema’s

Het NIPV biedt kennis, onderzoek, onderwijs en ondersteuning rondom actuele maatschappelijke thema’s met belangrijke veiligheidsvraagstukken en grote impact.

Actueel

Klimaatadaptatie

Ook in Nederland zijn de gevolgen van klimaatverandering steeds vaker merkbaar: zware stormen, extreme buien, overstromingen. De zeespiegel stijgt, stranden worden smaller, rivieren grilliger. De natuurkalender verschuift en de biodiversiteit neemt af. Extreme neerslag, hitte en droogte vergroten de kans op een domino-effect, met grote gevolgen voor de vitale infrastructuur.

Nederland moet zich voorbereiden op deze risico’s.  Omdat de publieke veiligheid en de hulpdiensten vaker onder druk komen te staan, moeten we de focus verleggen van crisisbeheersing naar risicobeheersing, veerkracht en adaptatie. Het NIPV wil samen met andere kennisinstituten actief bijdragen aan kennis, onderzoek en verbinding van alle veiligheidspartners, zodat zij beter en sneller kunnen reageren en anticiperen op klimatologische excessen.

Lees meer over klimaatadaptatie

Veilige energietransitie

De energietransitie, de overgang van het gebruik van fossiele naar duurzame energiebronnen, is in volle gang. Alternatieve technologieën en innovatieve toepassingen creëren nieuwe, nog onbekende risico’s waarvan vaak pas in de praktijk wordt ontdekt hoe groot ze zijn. Veiligheid staat bij de ontwikkeling van deze concepten niet altijd bovenaan en het ontbreekt vaak aan wettelijke kaders.

Kennis over risico’s, impact en veiligheid van de energietransitie is bovendien versnipperd. Juist daar ligt een taak voor het NIPV. Bijvoorbeeld door Communities of Practice te vormen. Of door met veiligheidspartners en kennisinstellingen in binnen- en buitenland samen te werken aan een meerjarenprogramma voor een veilige energietransitie.

Lees meer over een veilige energietransitie

Informatiegestuurde veiligheid

Digitale processen vormen het zenuwstelsel van onze maatschappij. Alles is met elkaar verbonden waardoor het steeds complexer wordt om overzicht en controle te houden. Die complexiteit maakt ons kwetsbaar. Net als lucht, water, weg en spoor moet ook de digitale infrastructuur op orde zijn en blijven. 

Het NIPV wil bijdragen aan het vergroten van de digitale weerbaarheid van ons land, zodat we effectief kunnen omgaan met digitale afhankelijkheid, verstoringen of aanvallen. Daarom ondersteunen we de veiligheidsregio’s bij het creëren van randvoorwaarden om veilig samen te werken met partners. Daarnaast bouwen we samen aan een sterke informatiepositie. Een datagedreven samenleving biedt immers ook kansen

Lees meer over informatiegestuurde veiligheid

Maatschappelijke veerkracht

Onze kritieke systemen zijn in toenemende mate verweven en complex. Kleine verstoringen kunnen grote effecten hebben op verschillende sectoren tegelijkertijd. Daardoor kunnen onvoorspelbare crisissituaties ontstaan. Als de veerkracht ontbreekt om die het hoofd te bieden, is er kans op maatschappelijke ontwrichting. Die kans is de laatste jaren toegenomen: de recente opeenstapeling van crises heeft de sociale cohesie onder druk gezet.

Het maatschappelijk belang van veerkrachtige organisaties is groot. Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat de klassieke keten van de publieke veiligheid niet stilvalt. Op dit terrein is er nog veel te winnen. Het is de ambitie van het NIPV om bij te dragen aan het versterken van de maatschappelijke, institutionele en bestuurlijke veerkracht in Nederland.

Lees meer over maatschappelijke veerkracht