Actuele maatschappelijke thema’s

NIPV biedt u kennis, onderzoek, onderwijs en dienstverlening rondom actuele thema’s met belangrijke veiligheidsvraagstukken en grote impact.

Actueel

Maatschappelijke thema’s

Informatiegestuurde veiligheid

Informatiegestuurd werken is steeds belangrijker om te komen tot een veiliger en weerbaarder Nederland. Daarom heeft NIPV, samen met de veiligheidsregio’s, het Kenniscentrum Informatiegestuurde Veiligheid opgericht. Het kenniscentrum biedt kennis, techniek en ondersteuning over business intelligence (BI), data en data-analyse.

Hierdoor kunnen de veiligheidsregio’s hun taken beter voorbereiden en uitvoeren. Samenwerking is hierbij het sleutelwoord: wij verbinden en combineren de expertise van onze crisispartners met onze eigen kennis en kunde.

Lees verder

Energietransitie

De energietransitie, de overgang van het gebruik van fossiele naar duurzame energiebronnen, is in volle gang. De energietransitie brengt nieuwe veiligheidsrisico’s voor burgers en hulpverleners met zich mee.

In dit dossier vindt u informatie van NIPV en zijn partners over de energietransitie en veiligheid in de vorm van nieuws, relevante publicaties, voorbeelden van incidenten en relevante links.

Lees verder

Digitale weerbaarheid

De digitale en de fysieke wereld zijn onlosmakelijk verbonden en vormen het zenuwstelsel van de maatschappij. Het niet naar behoren werken van digitale processen heeft een grote impact op de samenleving.

In dit dossier vindt u actuele inzichten, documenten, tools en websites die voor veiligheidsregio’s van belang zijn bij het voorkomen en bestrijden van cyberincidenten.

 

Lees verder

Klimaatverandering

Door klimaatverandering krijgen we in toenemende mate te maken met extreem weer zoals droogte, overstromingen en zware stormen. Klimaatverandering en veiligheid gaan nauw samen.

In dit dossier vindt u informatie over klimaatverandering en veiligheid in de vorm van nieuws, relevante publicaties, voorbeelden van incidenten en relevante links.

Dit dossier is in ontwikkeling.

De Covid-19 pandemie

In dit dossier vindt u kennis en informatie over Covid-19 van NIPV en zijn partners. Het geeft informatie over de rol van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de GGD, de veiligheidsregio’s en hun partners bij de bestrijding van het coronavirus.

Dit dossier is in ontwikkeling.

Brandweerzorg

Brandweerzorg omvat het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het gevaar voor mensen en dieren en het adviseren over brandweerzorg, brandbestrijding en brandpreventie. Onder brandweerzorg vallen ook ongevallen met gevaarlijke stoffen, rampenbestrijding en crisisbeheersing.

In dit dossier vindt u informatie over brandweerzorg in de vorm van nieuws, onderzoek, onderwijs, relevante publicaties, casus en relevante links.

Dit dossier is in ontwikkeling.

Een gezonde en vitale hulpverlening

Toenemende agressie, hoge werkdruk en de aanhoudende belasting door de coronapandemie. Er wordt steeds meer gevraagd van hulpverleners. Hoe houden zij dit vol? En wat kunnen de partners in het veiligheidsdomein met elkaar doen om hulpverleners preventief weerbaarder te maken?

In dit dossier vindt u informatie over een gezonde en vitale hulpverlening in de vorm van nieuws, relevante publicaties, casus en relevante links.

Dit dossier is in ontwikkeling.

Onderwerpen en dossiers