Werking en toepassing van alternatieve blusmiddelen onderzocht

3 november 2022

Om brandweerkorpsen en -opleidingen meer inzicht te geven in de werking en toepassing van alternatieve blusmiddelen voerde het lectoraat Brandweerkunde van NIPV een literatuuronderzoek uit.

Er komen steeds meer alternatieve blusmiddelen op de markt waarvan (deels) onduidelijk is hoe ze werken en waarvoor ze gebruikt kunnen worden. Meestal onderbouwen fabrikanten de werking van deze middelen met testresultaten. Maar zijn deze testresultaten ook te vertalen naar de praktijk? Om brandweerkorpsen en -opleidingen meer inzicht te geven in de werking en toepassing van alternatieve blusmiddelen voerde het lectoraat Brandweerkunde van NIPV een literatuuronderzoek uit.

In het literatuuronderzoek zijn de volgende vragen beantwoord:

  • Welke soorten alternatieve blusmiddelen zijn er?
  • Welke relevante kennis, kaders en handelingsperspectieven zijn er in de literatuur te vinden over deze alternatieve blusmiddelen?
  • Wat is de bluswerking van deze middelen?
  • Hoe werken de blusmiddelen binnen standaard en specifieke incidentscenario’s?

Effect op de zijden van de branddriehoek

De alternatieve blusmiddelen zijn ingedeeld in twee groepen: watergedragen additieven en aerosolen. De onderzoekers hebben de blusprincipes van beide groepen blusmiddelen verklaard vanuit hun effect op een of meer zijden van de branddriehoek: de zuurstof verdringen, de brandstof wegnemen, de temperatuur verlagen, of een combinatie hiervan. Ook is gekeken naar de fysische en chemische eigenschappen van de middelen die de bluswerking kunnen verklaren. Op basis hiervan is bepaald in welke incidentscenario’s een blusmiddel kan worden gebruikt.

Reikwijdte onderzoek

In het literatuuronderzoek is gekeken naar blusmiddelen waarvan nog niet of niet geheel duidelijk is hoe ze werken en in welke incidentscenario’s ze kunnen worden toegepast. Hierbij is de focus gelegd op blusmiddelen die nog niet algemeen in gebruik zijn bij Nederlandse brandweerkorpsen, bijvoorbeeld omdat ze pas korte tijd op de markt zijn. Daarnaast zijn er, mede door de energietransitie, een aantal nieuwe incidentscenario’s ontstaan, waarbij de vraag is of een alternatief blusmiddel een toegevoegde waarde heeft.

Lees het rapport

Download hier het document.

Lees ook

07-12-2023
Samen oefenen in de opleidingen crisisbeheersing

Operationeel leiders en informatiemanagers ROT in opleiding hebben voor het eerst samen geoefend. De meerwaarde is groot, omdat deze functionarissen in de praktijk ook veel samenwerken.

07-12-2023
Literatuurstudie naar multidisciplinair leiderschap tijdens crises

Onderzoek toont aan dat 4 factoren het crisisleiderschap beïnvloeden. Op basis van deze studie onderscheiden we 5 leiderschapsdimensies.

06-12-2023
Er is toekomst voor de vrijwillige brandweer, als je anders kijkt

Het NIPV heeft 8 onderzoeken gedaan naar vrijwilligheid bij de brandweer. De conclusie van alle onderzoeken samen: er is toekomst voor de vrijwillige brandweer, als je anders kijkt.

28-11-2023
Handelingsperspectief voor brandweerinzet in gesprinklerd gebouw

Het rapport bestaat uit het handelingsperspectief plus de informatie die als onderbouwing van de procedure geldt.

23-11-2023
Rode Kruis waardevol en essentieel in tijden van crisis

Het Rode Kruis vertegenwoordigt het menselijke gezicht binnen de risico- en crisisbeheersing. En is daarom essentieel in de zorg voor kwetsbare slachtoffers van crises.

21-11-2023
Nieuwe e-module voor specialisten scheepsincidentbestrijding

De bijscholing geeft een beter besef van de complexiteit en het belang van een goede samenwerking bij scheepincidenten.

16-11-2023
Update project Voertuig Positie Service 1.0 

De VPS 1.0 brengt de posities van prioriteitsvoertuigen van de veiligheidsregio’s landelijk in beeld.

15-11-2023
Lessen uit crises en mini-crises: klimaatverandering en extreem weer

Deze speciale editie met 14 casussen over klimaatverandering en extreem weer is nu ook als pdf beschikbaar.

14-11-2023
Actuele cijfers over depositie bij branden met zonnepanelen

Van 1 januari 2018 t/m 30 juni 2023 heeft het NIPV 240 gebouwbranden met zonnepanelen gesignaleerd. Bij 33 branden zijn resten van zonnepanelen terechtgekomen in de omgeving.