Natuurbrandbeheersing

NIPV voert een aantal onderzoeken uit op het gebied van natuurbrandbeheersing. Deze projecten vallen onder het programma Samen werken aan grootschalig en specialistisch brandweeroptreden (GBO-SO).


Kerngegevens

Startdatum

2016

Einddatum

2022

Type onderzoek

Innovatief onderzoek, literatuuronderzoek, praktijkonderzoek

Opdrachtgever

Brandweer Nederland


NIPV voert de volgende onderzoeken uit:

Natuurbrandverspreidingsmodel

Het natuurbrandverspreidingsmodel is een model dat een verwachting maakt van de branduitbreiding bij natuurbranden. Alle veiligheidsregio’s kunnen over het model beschikken en zelf berekeningen uitvoeren. Door middel van onder andere brandstofonderzoek, validatie van natuurbranden en de implementatie van innovatieve toepassingen (zoals vegetatiekaarten op basis van satellietdata) wordt het natuurbrandverspreidingsmodel continu verbeterd.

Vegetatiekaarten op basis van satellietdata

Gedetailleerde vegetatiekaarten zijn een belangrijk instrument bij natuurbrandbeheersing. Door te weten waar welk type vegetatie staat, kunnen er voor risicobeheersing en incidentbestrijding maatregelen getroffen worden om onbeheersbare natuurbranden te voorkomen. De vegetatiekaarten op basis van satellietdata geven een landelijk gedetailleerd beeld en vormen onder andere input voor het natuurbrandverspreidingsmodel, de Risico Index Natuurbranden (RIN) en de gebiedsgerichte aanpak.

Delen van geo-informatie

Het is noodzakelijk dat alle bij natuurbrandbeheersing betrokken partijen over hetzelfde kaartmateriaal kunnen beschikken. Daarom wordt al het kaartmateriaal verzameld op de server van Geo4OOV en omgezet naar een uniforme weergave.

Early Warning droogte

In samenwerking met het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Netherlands Space Office onderzoekt NIPV de mogelijkheden om de droogte van de strooisellaag en levende vegetatie te meten met behulp van satellietdata.

Rapporten

Zodra de documenten beschikbaar komen, worden ze hier geplaatst.