Disclaimer

Laatst bijgewerkt: 07 maart 2022

Aan de inhoud van alle webpagina’s van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan de organisatie op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen u en andere gebruikers dan ook geen rechten ontlenen. Het NIPV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van zijn website.

Links naar externe websites

Op de pagina’s van deze website bevinden zich links naar andere websites. Het NIPV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites, de privacybescherming op die pagina’s of voor de diensten die zij aanbieden.

Auteursrechten

De inhoud van alle webpagina’s van het NIPV is openbaar en vrij toegankelijk, tenzij anders aangegeven. Echter, op de inhoud van de webpagina’s van het NIPV en op het eigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de organisatie. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorgaande schriftelijke toestemming van het NIPV. Overname van actuele nieuwsberichten is toegestaan, mits met bronvermelding.

Beeldmateriaal

Het NIPV heeft zijn uiterste best gedaan om bronnen en rechthebbenden van beeldmateriaal dat op deze website is te zien, te achterhalen. Wanneer desondanks beeldmateriaal wordt getoond waarvan u (mede)rechthebbende bent en u voor het gebruik ervan niet als bron of rechthebbende wordt genoemd, of u heeft voor het gebruik geen toestemming verleend, neem dan contact met ons op: info@nipv.nl.


Heeft u vragen, opmerkingen of feedback?

Neem contact met ons op via dit formulier. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor correspondentiedoeleinden.

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.