Belevingsonderzoek repressief brandweerpersoneel 2021

Hoe beleven beroeps en vrijwillige repressieve brandweermensen hun vak en hoe kijken ze naar ontwikkelingen in hun werk en in de brandweerorganisatie?

Waarom dit onderzoek?

Er is een brede behoefte aan eenduidige informatie over de beleving van brandweerpersoneel. Het belevingsonderzoek is bedoeld om in deze informatiebehoefte te voorzien. Het onderzoek brengt in beeld hoe beroeps en vrijwillig brandweerpersoneel het brandweerwerk op een aantal thema’s beleeft. In 2017 is dit onderzoek voor het eerst gedaan, in 2021 is het onderzoek herhaald. Zo is het mogelijk om een vergelijking tussen 2017 en 2021 te maken.

Hoe ziet het onderzoek eruit?

Het belevingsonderzoek 2021 bestond uit twee delen: een digitale vragenlijst en online groepgsgesprekken. De vragenlijst is ingevuld door 6126 personen, 27 procent van al het repressief brandweerpersoneel. Aan de online groepsgesprekken hebben 61 personen deelgenomen. De veiligheidsregio’s ontvangen naast de landelijke rapportage hun eigen regionale beeld.

Resultaten

Alles bij elkaar genomen zijn de deelnemers tevreden met hun werkzaamheden bij de brandweer. Ook zijn de deelnemers tevreden met de organisatie van de brandweer in hun veiligheidsregio. Door de oogharen bekeken is het overall beeld uit de meting in 2021 vergelijkbaar met het beeld uit 2017.

Wie is betrokken bij het belevingsonderzoek?

Het Veiligheidsberaad is de opdrachtgever van het onderzoek. Een stuurgroep is verantwoordelijk voor de inhoudelijke invulling van het onderzoek. Hierin zitten vertegenwoordigers van de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV), FNV Overheid, CNV Overheid, de CMHF, de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV), het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Veiligheidsberaad. Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) voert het onderzoek uit

Webinars belevingsonderzoek

Tweede webinar na verschijning resultaten belevingsonderzoek (juli 2022).

Eerste webinar bij start belevingsonderzoek 2021 (september 2021).