Informatievoorziening

NIPV ondersteunt de veiligheidsregio’s en partners door mee te bouwen aan een sterke informatiepositie, waardoor het mogelijk wordt slimmer samen te werken, burgers beter te informeren over risico’s én effectieve en efficiënte keuzes te maken voor de meest geschikte vorm van brandweerzorg en crisisbeheersing.


Veiligheidsregio’s en crisispartners hebben informatie nodig om goed te kunnen functioneren. Dit geldt bij het optreden bij incidenten en crises. Maar ook bij het terugdringen van risico’s, bij het voorbereiden op het operationeel optreden en voor het sturen en beantwoorden.

NIPV verbindt, coördineert en beheert landelijke programma’s en activiteiten voor de veiligheidsregio’s en crisispartners op het gebied van informatievoorziening en (operationeel) informatiemanagement. Ook beheren we de robuuste en veilige landelijke voorzieningen. Zo draagt NIPV bij aan de randvoorwaarden voor bovenregionale slagkracht in alle fases van rampen en crises. 


Beheer landelijke voorzieningen

NIPV beheert en ontwikkelt meerdere landelijke voorzieningen die veiligheidsregio’s en crisispartners kunnen gebruiken ten behoeve van risico- en crisisbeheersing en Brandweerzorg (zie de tegels hieronder). De samenhang tussen deze voorzieningen is cruciaal. Samen zorgen zij ervoor dat (geografische) informatie real-time beschikbaar is voor crisispartners.

Daarnaast beheert NIPV het landelijk koppelvlak; het Gegevenswoordenboek Veiligheid het BI-platform, het Natuurbrandverspreidingsmodel en de softwarecatalogus.


Versnellingsplan informatieveiligheid

Het versnellingsplan informatieveiligheid is erop gericht dat de veiligheidsregio’s op 1 januari 2023 voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en daarna ook cyberweerbaar blijven. NIPV ondersteunt veiligheidsregio’s bij deze opgave. Onder andere met een toolkit BIO dat een overzicht bevat van relevante handreikingen en websites.

Versnellingsplan informatieveiligheid

Informatiegestuurde veiligheid

NIPV biedt veiligheidsregio’s en hun crisispartners kennis en expertise, techniek en ondersteuning bij business intelligence (BI), data en data-analyse. Samenwerking is hierbij het sleutelwoord: wij verbinden en combineren de expertise van onze crisispartners met onze eigen kennis en kunde.

Informatiegestuurde veiligheid

Netcentrisch werken

Door netcentrisch samen te werken kunnen veiligheidsregio’s en crisispartners snel, actuele informatie uitwisselen. Hiermee beschikken zij over hetzelfde beeld van de situatie en kunnen zij besluiten hoe ze moeten handelen. De netcentrische werkwijze wordt ondersteund door de tool Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS). NIPV adviseert en ondersteunt bij de implementatie van netcentrisch werken.

Netcentrisch werken

Programma Informatievoorziening

In opdracht van het Veiligheidsberaad voert NIPV samen met de 25 veiligheidsregio’s het Programma Informatievoorziening uit. Het doel is om landelijke en regionale oplossingen op het gebied van informatievoorziening naadloos op elkaar aan te laten sluiten.

Programma informatievoorziening

Samenwerken aan digitale weerbaarheid

Een verstoring van digitale processen kan een grote impact hebben op de hulpverlening en de openbare orde. Veiligheidsregio’s moeten zich daarom goed voorbereiden op dit soort situaties. Zo kunnen zij de inwoners van hun regio goede hulpverlening blijven bieden. Door samenwerking te stimuleren en kennisdeling te faciliteren werken we aan het verbeteren van de digitale weerbaarheid van veiligheidsregio’s en crisispartners.

Digitale weerbaarheid


Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Neem contact met ons op via dit formulier. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor correspondentiedoeleinden.

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Toestemming
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.