Rookgaskoeling

Wat is de beste manier om rookgassen te koelen? NIPV onderzocht verschillende methoden en blussystemen om rookgassen te koelen.


Wat houdt het onderzoek in?

Er bestaat al langer discussie over de wijze waarop je een vuurhaard het beste benadert wanneer je die niet direct kan raken met het blusmiddel en je je door de (warme) rook moeten voortbewegen. In dat geval is het noodzakelijk de rook te koelen. In Nederland gebruikt men de 3D-pulsmethode als rookgaskoelingstechniek. In de Verenigde Staten past men de boogmethode toe. Bij de boogmethode maakt men met een gebonden straal een omgekeerde U-beweging waarbij tegen wanden en plafonds wordt gespoten.

In dit onderzoek zijn deze twee methoden onderzocht. Behalve naar de temperaturen is ook gekeken naar het koelend effect in termen van energieverandering. Daarnaast is er gekeken naar de invloed van de verschillende methoden op de overlevingskans voor slachtoffers en is (beperkt) de impact onderzocht van de verschillende technieken op brandweermensen.

Ricardo Weewer, lector Brandweerkunde: “Om de praktijk het beste te benaderen, is het onderzoek uitgevoerd in een stenen gebouw en niet in een container zoals veelal gebruikelijk is voor oefeningen. Er zijn verschillende straalpijptechnieken toegepast en er is gemeten wat het grootste koelend effect oplevert. Dat is nog niet eerder vertoond en maakt dit onderzoek uniek!”

Boogmethode geeft meer koeling en is makkelijker uit te voeren

De onderzoekers concluderen dat zowel de boogmethode als de 3D-methode een effectieve manier is om rookgassen te koelen. De boogmethode geeft meer koeling en is makkelijker aan te leren en uit te voeren. Dit vergroot de veiligheid van brandweermensen. Daarnaast is de inzetduur bij de boogmethode korter (in de gekozen testopstelling) en verslechteren de overlevingscondities van slachtoffers over het algemeen minder snel.

Resultaten verwerkt in les- en leerstof

Weewer: “Met dit onderzoek zijn we erin geslaagd om een lastig onderwerp te verhelderen en de technieken voor brandweermensen in de praktijk te vereenvoudigen. Er is veel belangstelling voor ons onderzoek vanuit het buitenland. Daarom is het rapport vertaald in het Engels. Inmiddels zijn de resultaten ook verwerkt in de ELO over straalpijptechnieken voor de opleiding Manschap. Zo is er een directe verbinding gelegd tussen praktijkgericht participerend onderzoek en de les-en leerstof.”