Veilige energietransitie

De energietransitie brengt nieuwe veiligheidsrisico’s voor burgers en hulpverleners met zich mee. NIPV ontwikkelt en deelt kennis over een veilige energietransitie.


Meer aandacht voor de veiligheidsconsequenties van de energietransite

In 2030 moet volgens het Klimaatakkoord de CO2-uitstoot in Nederland met 49% zijn teruggedrongen. Om dit doel te verwezenlijken is een transitie naar het gebruik van (meer) duurzame energiebronnen en energiedragers noodzakelijk.

“De energietransitie in ons land gaat heel veel betekenen. Laten wij die mede mogelijk maken, maar wel op een veilige manier”, vertelt Nils Rosmuller, lector Energie- en transportveiligheid bij NIPV. “Wij pleiten voor meer aandacht voor de veiligheidsconsequenties van de energietransitie. NIPV denkt als kennispartner graag vooraf mee over mogelijkheden om de risico’s van nieuwe energiebronnen beheersbaar te houden.”

Kennis en ervaringen verzamelen en delen

Ricardo Weewer, lector Brandweerkunde: “Als NIPV richten we ons op landelijke en internationale kennisdeling. In Communities of Practice en kennistafels werken we samen met deskundigen van overheid, bedrijfsleven en branches aan het verzamelen en delen van kennis en ervaringen. Daarnaast doen we onderzoek en ontwikkelen we handreikingen, leidraden, lesstof en trainingen voor hulpverleners werkzaam in de veiligheidsregio’s.”

Video

Presentatie over een veilige energietransitie door lector Energie- en transportveiligheid Nils Rosmuller.
Afspeellijst met webinars over de energietransitie voor de brandweer.