Veilige energietransitie

De energietransitie brengt nieuwe veiligheidsrisico’s voor burgers en hulpverleners met zich mee. NIPV ontwikkelt en deelt kennis over een veilige energietransitie.

Veiligheid van de energietransitie

Door de schaarste van fossiele energiebronnen, toenemende milieubelasting en de gevolgen daarvan voor het klimaat bevinden we ons in een transitie naar hernieuwbare, schone energiebronnen. Deze nieuwe energie wordt meestal decentraal opgewekt, waarbij vraag en aanbod goed op elkaar moeten worden afgestemd. Tegelijk werken we aan een circulaire economie, om zo duurzaam te kunnen omgaan met de grondstoffen die de aarde ons biedt. Dat alles vraagt om grootschalige aanpassingen aan onze bestaande energie-infrastructuur.

Nieuwe risico’s

Alternatieve technologieën en innovatieve toepassingen creëren nieuwe, nog onbekende risico’s waarvan vaak pas in de praktijk wordt ontdekt hoe groot ze zijn. Veiligheid staat bij de ontwikkeling van deze concepten niet altijd bovenaan en het ontbreekt vaak aan wettelijke kaders. Kennis over risico’s, impact en veiligheid van de energietransitie is bovendien versnipperd. Juist daar ligt een taak voor NIPV. Bijvoorbeeld door Communities of Practice te vormen. Of door met veiligheidspartners en kennisinstellingen in binnen- en buitenland samen te werken aan een meerjarenprogramma voor een veilige energietransitie.

Video

Presentatie over een veilige energietransitie door lector Energie- en transportveiligheid Nils Rosmuller.
Afspeellijst met webinars over de energietransitie voor de brandweer.