Elektrificatie

Elektriciteit wordt opgeslagen in batterijen en energieopslagsystemen. Verschillende veiligheidsaspecten zijn hierbij belangrijk.

Batterijen en energieopslagsystemen (EOS) slaan elektriciteit op die zij ontvangen van zonnepanelen, windenergie en het elektriciteitsnet. Een lithium-ion batterij komt het meest voor en een groot energieopslagsysteem zoals een buurtbatterij verschijnt steeds vaker in onze directe omgeving.

Veiligheidsaspecten

Veiligheids- en gezondheidsaspecten van lithium-ion energiedragers zijn:

 • Brand, explosie en het vrijkomen van toxische gassen door een ’thermal runaway’ die kan ontstaan vanaf 60 °C en weken kan duren.
 • De kans op een incident kan worden vergroot door veroudering en oververhitting van de batterij.

Elektrificatie en vervoer

 • Afwijkende brandduur en brandverloop van lithium-ion batterijen
 • Vlamboog en spanning op de battery pack en het voertuig
 • Blijvende stroomtoevoer als voertuig aan laadpaal staat
 • Spontaan bewegend voertuig
 • Vrijkomen van giftige en bijtende stoffen waardoor brandbestrijding, zeker in parkeergarages, beperkt of helemaal niet kan plaatsvinden.
 • Voertuigen kunnen ook nog een brandstofcel bevatten (zie voor gevaren en werkwijze de Aandachtskaart Voertuigbrand met H2 op de pagina Waterstof).

Elektrificatie en opslag

 • Ontstaan van waterstofgas en corrosieve dampen omdat lithium reageert heftig reageert met water.
 • Koelmiddel is vaak fluorhoudend en soms brandbaar.
 • Vergiftiging vanwege vrijkomen van zeer giftige (Klasse 6.1) en corrosieve (Klasse 8) ontledings-en verbrandingsproducten zoals elektrolyten, waterstoffluoride en mogelijk fosforylfluoride.
 • Elektrocutiegevaar
 • De witgrijze rook die vrijkomt bij een brand met batterijen bevat zure componenten zoals waterstoffluoride, lithiumoxide en zoutzuur.
 • Brand in een thuisbatterij heeft geen actieve afvoer van ontledingsgassen naar buiten. Dit is gevaarlijk voor de bewoners en de hulpverleners die het huis betreden.
 • Steekvlammen, kleine explosies en rondvliegende delen tot 15 meter.
 • Verontreinigen van het riool, oppervlaktewater, waterwegen of de watervoorziening door verzuurd bluswater. 

Brand bij grote batterijen of een groot aantal defecte batterijen is zeer moeilijk of niet te blussen vanwege de constructie en/of de grote hoeveelheid.

Documenten

Download hier alle documenten.

Documenten: EOS – meer dan 20 kWh

Download hier alle documenten.

Database Incidenten met alternatief aangedreven voertuigen

Sinds begin 2021 houden NIPV en Brandweer Nederland een landelijke database bij met incidenten met AAV’s. De belangrijkste cijfers staan in een online dashboard.

Community of Practice Batterypacks

In de Community of Practice (CoP) Batterypacks worden vraagstukken besproken rondom de opslag en toepassing van lithium-ion batterijen.

Webinars

Hoe houden we de e-trucks veilig? (maart 2023)
Opname van de EU Energy Storage Systems Safety Conference 2022 (juni 2022)
Webinar Veilige Energietransitie: Elektrificatie (april 2019)

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Neem contact met ons op via dit formulier. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor correspondentiedoeleinden.

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.