Lectoraat Energie- en transportveiligheid

Het lectoraat Energie- en transportveiligheid richt zich op een veilige energietransitie en op een veilig vervoer van personen en goederen op de Nederlandse transportinfrastructuur.

Over het lectoraat Energie- en transportveiligheid

Het lectoraat Energie- en transportveiligheid richt zich op een veilige energietransitie en op een veilig vervoer van personen en goederen op de Nederlandse transportinfrastructuur. Dit doen we met onderzoek, onderwijs, publicaties, bijeenkomsten, webinars en presentaties, op het gebied van risicobeheersing en incidentbestrijding. Hierbij werken we nauw samen met de andere lectoraten van het NIPV, veiligheidsregio’s, kennisinstituten en brancheorganisaties. 

Doelstelling

Het lectoraat streeft ernaar om nieuwe kennisontwikkelingen op het gebied van energie- en transportveiligheid te initiëren en stimuleren, te ontsluiten en in de les- en leerstof van hulpverleners te verankeren. We gebruiken de ervaringen vanuit het veld om onze kennis verder te ontwikkelen en handelingsperspectieven te verbeteren. Hierdoor ontstaat een optimale wisselwerking tussen het professionele veld en het NIPV.  

Doelgroep

De professionals van de hulpdiensten zijn de primaire doelgroep. Zij moeten in hun werk vaak samenwerken met diverse stakeholders zoals vitale partners, infraproviders, gemeenten, omgevingsdiensten en private partijen, zoals projectontwikkelaars.  

Activiteiten

Het lectoraat Energie- en transportveiligheid houdt zich bezig met:

  • speelveld creëren voor stakeholders op het gebied van energie- en transportveiligheid
  • opgedane kennis vastleggen en actueel houden door kennisborging
  • kennis ontsluiten en verspreiden
  • onderzoeksprojecten initiëren, stimuleren en uitvoeren.

Lector Nils Rosmuller

Dr. ir. Nils Rosmuller is lector Energie- en transportveiligheid en expert op het snijvlak van energietransitie, veiligheid en hulpverlening. 

Als lector geeft Rosmuller inhoudelijk leiding aan de onderzoeks- en kennisontwikkelingsprogramma’s rondom energie- en transportveiligheid. Hij zorgt voor de verbinding van de kennisontwikkeling met de onderwijscontent en de les- en leerstof. 

Rosmuller is sinds 2011 lector Energie- en transportveiligheid bij het NIPV. Hij was van 2007 tot medio 2016 werkzaam bij TNO als senior scientist Urban Environment & Safety. Daarvoor werkte hij zeven jaar als senior onderzoeker-adviseur bij het NIPV (destijds Nibra).  

Zijn interesse voor transportveiligheid kwam tijdens zijn studies Technische Bedrijfskunde en Bestuurskunde (Universiteit Twente). Dit kreeg een vervolg door een promotieonderzoek over risicoanalyses ten behoeve van de ontwikkeling van transportinfrastructuur (TU Delft). Door de maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren is zijn aandachtsgebied meer en meer opgeschoven naar de veiligheidsaspecten van de energietransitie.

Communities of Practice (CoP)

Wilt u ook kennis en ervaring delen over de veiligheid van de energietransitie? Meld u dan aan voor één van de Communities of Practice. Samen met de deelnemers organiseren we een paar keer per jaar een inhoudelijke bijeenkomst.

Wij verzorgen de agenda, inleiders/sprekers en organisatie. Er zitten verder geen verplichtingen aan het lidmaatschap.

Uitgelichte onderzoeksrapporten en kennisdocumenten energieveiligheid

Download hier alle documenten.

Verslag EU Energy Storage Systems Safety Conference 2023

Download hier het document.

Video

Thermal runaway in een lithium-ion batterijpakket toegelicht.
De energietransitie in de gebouwde omgeving door lector Nils Rosmuller.