Onderzoek

De Nederlandse Academie voor Crisisbeheersing en Brandweerzorg (NACB) van het NIPV voert praktijkgericht onderzoek uit op het gebied van crisisbeheersing en brandweerzorg.

De Nederlandse Academie voor Crisisbeheersing en Brandweerzorg (NACB) van het NIPV voert onafhankelijk en integer praktijkgericht onderzoek uit op het gebied van crisisbeheersing en brandweerzorg. En vertaalt de uitkomsten naar kennisintensieve dienstverlening. Verbinding met ons onderwijs, het werkveld en de samenleving staat centraal. Ons uitgangspunt is dat alle onderzoeksrapporten openbaar zijn en worden gepubliceerd op deze website. 

Lopende onderzoeken

Welke onderzoeken voeren wij momenteel uit? Bekijk het overzicht.

Onderzoeken

Lectoraten

Strategische onderzoeksagenda 2023-2026

De strategische onderzoeksagenda 2023-2026 van het NIPV bevat de belangrijkste thema’s voor het onderzoek van de Nederlandse Academie voor Crisisbeheersing en Brandweerzorg (NACB) voor de komende jaren. Trends en ontwikkelingen in de samenleving vormen hiervoor de basis.

Acht strategische thema’s

De onderzoeksthema’s voor de komende jaren zijn:

  • Veilige en adequate incidentbestrijding en crisisbeheersing (professionele respons)
  • Datagedreven veiligheidsketen en crisismanagement
  • Verbindend en situationeel leiderschap
  • Grenzeloze en langdurige crisis
  • Weerbare en veerkrachtige samenleving
  • Brandveilige samenleving
  • Veilige energietransitie
  • Gevolgen van klimaatverandering en -adaptatie

Concretisering in jaarplannen

De strategische onderzoeksagenda wordt ieder jaar nader geconcretiseerd in de jaarplannen van de lectoraten. Binnen deze jaarplannen is ruimte voor flexibiliteit en actualiteit. Incidenten, crises of andere ontwikkelingen kunnen aanleiding geven tot nieuw(e) onderzoek(slijnen).

Download hier de strategische onderzoeksagenda.


Onafhankelijk onderzoek

De leiding en eindverantwoordelijkheid van onderzoeken liggen bij de lectoren van de Nederlandse Academie voor Crisisbeheersing en Brandweerzorg (NACB) van het NIPV. De lectoraten ontwikkelen onafhankelijk en op objectieve wijze kennis en doen, zelfstandig of in opdracht van derden, onderzoek. Verbinding met ons onderwijs, het werkveld en de samenleving staat hierbij centraal.

De lectoraten kenmerken zich door een objectieve manier van werken die is vastgelegd in een Handboek Onderzoek en ethische richtlijnen voor lectoren en onderzoekers. Lectoren en onderzoekers zijn onafhankelijk in de wijze waarop zij hun onderzoek inrichten en uitvoeren. Zij verantwoorden op transparante wijze hun keuzes en conclusies, de in het onderzoek gehanteerde methoden en bronnen, de zorgvuldigheid van de uitvoering alsmede eventuele doorwerking van onderzoeksresultaten in het onderwijs. In 2019 is een systeem van externe visitatie ingericht met als doel de kwaliteit van het onderzoek te evalueren en versterken.


Adviesraad Onderzoek

Om de onafhankelijkheid en de kwaliteit van de onderzoeksfunctie van ons instituut te borgen en te bewaken heeft het dagelijks bestuur van het NIPV begin 2024 de Adviesraad Onderzoek ingesteld.

Lees meer over de Adviesraad Onderzoek.


Heeft u vragen, opmerkingen of feedback?

Neem contact met ons op via dit formulier. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor correspondentiedoeleinden.

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.