Rookverspreiding in woongebouwen

In 2019 deden de Brandweeracademie van het IFV (voorloper van het NIPV), Veiligheidsregio Utrecht en Brandweer Nederland twee weken lang praktijkonderzoek naar rookverspreiding in een leegstaand woonzorgcentrum in Oudewater.

Praktijkonderzoek Rookverspreiding in woongebouwen

In juni 2019 deden de Brandweeracademie van het IFV (voorloper van NIPV), Veiligheidsregio Utrecht en Brandweer Nederland twee weken lang praktijkonderzoek naar rookverspreiding in een leegstaand woonzorgcentrum in Oudewater.

Vier belangrijke conclusies

Het onderzoek levert vier belangrijke conclusies op:

  • De nieuwe eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) dat in 2021 van kracht wordt, zoals zelfsluitende en rookwerende deuren, zijn maar beperkt effectief en niet voor de (zeer) kwetsbare ouderen die minder zelfredzaam zijn.
  • Deze voorzieningen om rookverspreiding tegen te gaan zijn alleen doeltreffend, als ook iets gedaan wordt aan de rookproductie van de bron van de brand, met name banken en matrassen.
  • Een brandende bank leidt niet alleen tot een dodelijke situatie in de desbetreffende woning, maar ook in andere woningen.
  • Stay-in-place, dit wil zeggen bewoners in een niet-brandende woning laten blijven zitten en niet vluchten, is alleen mogelijk als de rookproductie sterk wordt beperkt.

Hoofdrapport onderzoek Rookverspreiding in woongebouwen

Download hier alle documenten.

Bijlagen hoofdrapport Rookverspreiding in woongebouwen

Download de bijlagen van het hoofdrapport in het NIPV-archief.


Brandveilig leven en de ‘lessen’ van het onderzoek naar rookverspreiding

Wat betekenen de resultaten van het praktijkonderzoek naar rookverspreiding in een woongebouw met inpandige gangen voor brandveilig leven en dus voor adviseurs brandveilig leven bij de brandweer? In opdracht van Brandweer Nederland, in samenwerking met Brand Veilig Leven Nederland en de Nederlandse Brandwondenstichting, zijn de belangrijkste inzichten en lessen op een rij gezet. 


Instructievideo Rookverspreiding in woongebouwen: handelingsperspectief

Instructievideo over rookverspreiding in woongebouwen, najaar 2022.

Masterthesis Numerieke simulaties rookverspreiding op basis van de Oudewater-experimenten

Pim van Rede, postgraduaat Fire Safety Engineering aan de Universiteit Gent, deed onderzoek naar de mogelijkheden om met FDC (Fire Dynamics Simulator) ondergeventileerde branden te simuleren. Daarbij maakte hij gebruik van data uit het praktijkonderzoek naar rookverspreiding in woongebouwen.
Lees de masterthesis op de website van de Universiteitsbibliotheek Gent.