Fatale woningbranden

Onderzoek naar fatale woningbranden: branden waarbij dodelijke slachtoffers zijn te betreuren.

Het NIPV doet doorlopend onderzoek naar fatale woningbranden in Nederland. Een fatale woningbrand is een brand waarbij dodelijke slachtoffers zijn te betreuren, die heeft plaatsgevonden in een gebouw met een woonfunctie of in een ander ‘woongerelateerd’ object en die niet door opzet is veroorzaakt.

Actuele cijfers

De actuele cijfers staan in een online dashboard: Kerncijfers Veiligheidsregio’s.
Tot 2021 verscheen er jaarlijks een rapport met de aantallen en kenmerken van de branden. Voortaan publiceren wij eens in de 5 jaar een trendanalyse.

Waarom dit onderzoek?

Het NIPV doet dit onderzoek om inzicht te krijgen in:

  • het aantal fatale woningbranden
  • de kenmerken van de branden
  • de kenmerken van de betrokken gebouwen
  • de kenmerken van de betrokken slachtoffers.

Uitvoering

Voor het verzamelen van de data werken wij samen met brandweerkorpsen en met de teams Brandonderzoek uit de veiligheidsregio’s. De woningbranden met een fatale afloop worden door het NIPV verzameld aan de hand van persberichten. Vervolgens benaderen wij de brandweerkorpsen en teams brandonderzoek en vragen hun om een online vragenlijst over de brand in te vullen.

Eerder verschenen jaaroverzichten

Deze zijn te vinden in ons archief: Jaaroverzichten fatale woningbranden.


Vergelijking fatale woningbranden en reddingen bij brand

In deze analyse zijn gegevens over reddingen bij woningbranden vergeleken met gegevens over dodelijke slachtoffers bij woningbranden. Voor de reddingen bij brand zijn gegevens meegenomen van 741 geredde slachtoffers bij 245 incidenten in de jaren 2016-2018. Voor de fatale woningbranden zijn gegevens meegenomen van 366 dodelijke slachtoffers bij 338 incidenten in de jaren 2008-2019.