Lectoraat Brandveiligheidskunde

Het lectoraat Brandveiligheidskunde ontwikkelt integraal kennis en kunde op het gebied van brandveiligheidskunde. De kennis is direct toepasbaar in de opleidingen en bijscholingen van het NIPV.

Over het lectoraat Brandveiligheidskunde

Het lectoraat Brandveiligheidskunde (voorheen Brandpreventie) ontwikkelt integraal kennis en kunde op het gebied van brandveiligheidskunde, die direct toepasbaar is in de opleidingen en de bijscholings- en oefenprogramma’s van het NIPV. Zo ontstaat een optimale wisselwerking tussen het professionele veld en het lectoraat.  

Taken

  • ontwikkelingen op het terrein van brandveiligheidskunde signaleren en registreren
  • een visie op brandveiligheidskunde opstellen
  • praktijkevaluaties systematisch uitvoeren
  • buitenlandse kennis en ervaringen naar de Nederlandse situatie vertalen
  • kennisleemtes identificeren en wegnemen
  • deskundigheid en professionalisering van beleidsmakers, bestuurders en praktijkuitvoerders bevorderen

Lector Lieuwe de Witte

Ing. Lieuwe de Witte is lector Brandveiligheidskunde bij het NIPV. Als lector geeft De Witte inhoudelijk leiding aan de onderzoeks- en kennisontwikkelingsprogramma’s op het gebied van brandveiligheidskunde binnen het NIPV. Hij zorgt op zijn vakgebied binnen het NIPV voor de verbinding van de kennisontwikkeling met de onderwijscontent en les- en leerstof. 

Uitgelichte onderzoeksrapporten en kennisdocumenten

Download hier alle documenten.