Lectoraat Crisisbeheersing

Het lectoraat Crisisbeheersing ontwikkelt en deelt kennis en kunde op het brede terrein van de crisisbeheersing. Dit gebeurt door onderzoek en evaluaties te doen en informatie en kennis zo breed mogelijk beschikbaar te stellen en te delen.

Over het lectoraat Crisisbeheersing

Het lectoraat Crisisbeheersing gaat uit van een multidisciplinaire benadering, eigen aan crisisbeheersing. Doelstelling van het lectoraat is het ontwikkelen en delen van kennis en kunde op het brede terrein van de crisisbeheersing ten behoeve van bestuurders, hulpdiensten (brandweer, politie, ambulancezorg/GHOR) en gemeentelijke diensten, maar ook van al die andere actoren die ten tijde van een crisis een rol kunnen spelen. Dit gebeurt door onderzoek en evaluaties te verrichten en informatie en kennis zo breed mogelijk beschikbaar te stellen en te delen.  

Lector Menno van Duin

Dr. Menno van Duin is sinds 2010 lector Crisisbeheersing. In zijn lectorale rede ‘Veerkrachtige crisisbeheersing’ heeft hij de visie van het lectoraat verwoord. De hoofdlijnen zijn: nuchterheid, normaal in het bijzondere, veerkracht en redzaamheid.

“Nuchterheid betekent bijvoorbeeld ook dat in evaluaties veel meer realisme moet doorklinken. Wat kan in hectische situaties nu van bestuurders, operationeel leidinggevenden en hulpverleners worden verwacht? Wat je zelden doet, doe je zelden goed. Omdat rampen en crises maar zo zelden voorkomen, hebben betrokkenen bijna geen ervaring. Wij moeten daarom proberen in bijzondere situaties zo veel mogelijk aan te sluiten bij het normale en het dagelijkse, en in de voorbereiding dit zo veel mogelijk als uitgangspunt nemen”, aldus Van Duin. 

Uitgelichte onderzoeksrapporten en kennisdocumenten

Download hier alle documenten.