Vluchtveiligheid van woongebouwen

Overzicht van de onderzoeken die we hebben uitgevoerd naar de vluchtveiligheid van woongebouwen.

Onderzoek naar herijking enkele vluchtroute in woongebouwen (2024)

Hoe kan de enkele vluchtroute in woongebouwen worden herijkt, zodat deze weer beter aansluit op de uitgangspunten van de bouwregelgeving? Dat heeft het NIPV onderzocht in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).


Rookverspreiding en persoonlijke veiligheid (2022)

De snelle verspreiding van (giftige) rook is de belangrijkste oorzaak van slachtoffers bij brand in gebouwen. Wat zijn de risico’s van rookverspreiding voor het vluchten en voor het stay-in-place-concept? Kunnen deze risico’s worden beperkt door aanvullende voorzieningen? Dat onderzocht NIPV in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


Vooronderzoek naar enkele vluchtroute in woongebouwen (2022)

De Onderzoeksraad voor Veiligheid beveelt in zijn onderzoek naar de Arnhemse flatbrand van 1 januari 2020 aan om de bestaande uitgangspunten voor brandveiligheid te herijken. Dit op zo’n manier dat rekening wordt gehouden met het scenario waarbij, sneller dan nu wordt verondersteld, vuur en/of rook in een (deels) enkelvoudige vluchtroute ontstaat of terechtkomt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vroeg aan het NIPV om een voorstudie en analyse uit te voeren. Om daarmee een solide basis te hebben om invulling te geven aan deze aanbeveling. 


Onderzoek Vluchtveiligheid van woongebouwen (2021)

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hebben wij onderzoek gedaan naar de vluchtveiligheid van bestaande woongebouwen. Hiervoor zijn 32 woongebouwen bezocht en geïnspecteerd op vluchtveiligheid. Het onderzoek geeft een schets van de praktijk van het vluchten uit woongebouwen. 

In het onderzoek zijn de vier meest gangbare typen woongebouwen meegenomen: portiekflats, galerijflats, flats met een binnengang en flats met een binnenhal. Per woongebouw is een (visuele) inspectie uitgevoerd en is gekeken naar zes onderwerpen die een relatie hebben met vluchtveiligheid.