Brandveiliger meubilair

Onderzoek naar het verbeteren van de brandveiligheid van matrassen en bekleed meubilair in de woonomgeving.

Jaarlijks overlijden er in de Europese Unie ongeveer 5000 mensen als gevolg van een woningbrand. Ten minste een kwart van het aantal doden en gewonden bij woningbranden wordt veroorzaakt door matrassen en bekleed meubilair. Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) onderzoekt hoe de brandveiligheid van matrassen en bekleed meubilair in de woonomgeving verbeterd kan worden.

Waarom dit onderzoek?

Data over het brandgedrag van matrassen en bekleed meubilair geven inzicht en helpen bij het vinden van oplossingen om de brandveiligheid van matrassen en bekleed meubilair te verbeteren.

Verschenen onderzoeken

Impressietesten kabels (2021)

Om een indruk te krijgen van het brandgedrag van twee verschillende soorten kabels en de invloed daarvan op ontvluchtings- en overlevingsmogelijkheden, heeft het toenmalige IFV (voorloper NIPV) een aantal zogenoemde impressietesten uitgevoerd. Dit is gedaan in opdracht van Europacable, Europese brancheorganisatie voor de kabelindustrie.

Impressietesten matrassen (2021)

Koninklijke Auping B.V. heeft een nieuw matras ontwikkeld dat is samengesteld uit andere materialen. Dit matras is ontwikkeld vanuit het oogpunt van duurzaamheid en circulariteit, maar het heeft ook een verwacht positief effect op het brandgedrag van het matras. Om het verschil in brandgedrag te bepalen heeft het IFV zogenoemde impressietesten gedaan. Hiervoor zijn het nieuwe matras en een conventioneel matras aangestoken met een sigaret en een crib 5, een kleine stapel houten latjes.

Brandgedrag stoelen onderzocht (2020)

In 2016 ging het IFV een samenwerking aan met een retailer van meubilair met als doel om nieuwe productveiligheidseisen voor meubilair en matrassen te krijgen die de consumentveiligheid moeten verbeteren. De retailer heeft een stoel ontworpen waarin ander materiaal is gebruikt dan in conventionele stoelen. Het IFV voerde met beide typen stoelen impressietesten uit en onderzocht het verschil in brandgedrag. Daarbij werden de nieuwe stoel en de conventionele stoel aangestoken met een sigaret en een crib 5, een kleine stapel houten latjes. 

Brandgedrag bankstellen onderzocht (2020)

Bij het praktijkonderzoek naar rookverspreiding in Oudewater zijn bankstellen gebruikt als vuurlast. In dit onderzoek is gekeken naar het brandgedrag van de bankstellen in combinatie met een rookwerende deur, een watermistinstallatie en een open of een gesloten deur. De verschillende scenario’s zijn naast elkaar gezet, zodat het effect op het verlies in massa van de banken en het (piek) brandvermogen duidelijk wordt. Ook zijn twee proeven met een organische vuurlast (hout) gedaan. Deze organische vuurlast stond model voor oudere bankstellen. Zo is een vergelijking gemaakt tussen oudere en moderne bankstellen.

Advies brandveiligheidstesten bekleed meubilair en matrassen (2017)

In dit rapport komt de Federation of the European Union Fire Officer Associations (FEU) met een Europees advies aan meubelfabrikanten over welke brandveiligheidstesten zij het beste kunnen doen met matrassen en bekleed meubilair.

Impression tests upholstered furniture and mattresses (2017)

Het FEU-rapport Advies brandveiligheidstesten bekleed meubilair en matrassen verwijst naar het rapport Impression tests upholsterd furniture and mattresses van het NIPV.