Brandveiligheid veestallen

NIPV heeft meerdere onderzoeken uitgevoerd op het gebied van de brandveiligheid van veestallen. Een overzicht.


Preventieve detectie- en automatische blussystemen voor veestallen (2021)

Wageningen Livestock Research heeft in samenwerking met het IFV een studie uitgevoerd naar zowel de mogelijkheden om vroegtijdig een brand in een stal te detecteren als het inschakelen van automatische blusapparatuur. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van en gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Evaluatie Actieplan Stalbranden 2012-2016 (2017)

Evaluatie in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. Doel ervan was om de effecten van de in 2012-2016 ingezette acties in te schatten en aan te geven welke follow-up van het Actieplan Stalbranden 2012-2016 zinvol en haalbaar zou kunnen zijn. Het onderzoek is uitgevoerd door Wageningen Livestock Research en het IFV.

Brandweerzorg bij veestallen. Een publicatie over de brandveiligheid van veestallen, in het kader van risicobeheersing en incidentbestrijding (2016)

Met het oog op het ontwikkelen van onderwijscontent en op basis van opdrachtonderzoek heeft het IFV de afgelopen jaren informatie verzameld over (branden in) veestallen. Deze publicatie bevat een weergave van de huidige inzichten over de brandweerzorg bij veestallen en de relevante wet- en regelgeving.