Basis voor brandveiligheid

Dit kennisdocument biedt een denkraam en aanpak voor de brandbeveiliging van gebouwen, gebaseerd op wettelijke kaders en wetenschappelijke kennis.

Samenhang in brandpreventie

Het handboek Basis voor brandveiligheid is een kennisdocument met onderbouwing, argumentatie en achtergrondinformatie over brandpreventie. Het is een monodisciplinair document van de brandweer dat samenhang biedt in de onderdelen van de brandpreventie.

Integrale brandveiligheid op gebouwniveau

Het handboek behandelt integrale brandveiligheid op gebouwniveau. Het is geen overzicht van de wijze waarop brandpreventie in de praktijk wordt uitgevoerd. Daarom wordt aan belangrijke aspecten daarvan, zoals brandveilig leven en toezicht en handhaving, geen aandacht besteed.

Levend document

Aangezien wet- en regelgeving en omgeving steeds veranderen, wordt het handboek na verloop van tijd geactualiseerd. Wij stellen opmerkingen van lezers zeer op prijs. Neem hiervoor contact met ons op.