Leerlandschap Risicomanagement

De opleidingen en bijscholingen op het gebied van risicomanagement gaan te zijner tijd op in het flexibele leerlandschap Risicomanagement.


De opleidingen en bijscholingen op het gebied van risicomanagement gaan te zijner tijd op in het flexibele leerlandschap Risicomanagement. Een leerlandschap waarin er geen scheidslijn is tussen vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven en er geen scheidslijn is tussen functieprofielen. Een leerlandschap waarin iedereen die werkzaam is binnen dit (groeiende) vakgebied losse leerblokken of een bij hem of haar passende leerroute tot één van de uitstroomprofielen kan volgen. De volgende leerblokken zijn al beschikbaar:

Kwalificatiedossiers

Het in 2017 ontwikkelde kwalificatiedossier Specialist Omgevingsveiligheid (SO) is nog niet formeel vastgesteld door het Ministerie van J&V. Dit betekent dat het dossier nog niet is gepubliceerd in de Staatscourant en in de wet (Besluit personeel veiligheidsregio’s) nog niet is aangepast/opgenomen. Dit maakt dat het dossier nog niet officieel is ingegaan.

Het kwalificatiedossier Specialist omgevingsveiligheid beslaat twee uitstroomprofielen;

  • Het uitstroomprofiel Specialist Ruimtelijke veiligheid (SRV)
  • Het uitstroomprofiel Specialist Industriële veiligheid (SIV)

Om voldoende recht te doen aan beide uitstroomprofielen en daarnaast voldoende recht te doen aan de twee verschillende rollen (adviseur en inspecteur) binnen het uitstroomprofiel SIV, is het het voorstel het dossier Specialist Omgevingsveiligheid op te splitsen in de drie onderstaande kwalificatiedossiers. Het kwalificatiedossier SO komt hiermee te vervallen.

Dit voorstel inclusief de kwalificatiedossiers worden naar verwachting voor de zomer 2022 voorgelegd aan de Werkveldadviescommissie ter besluitvorming. De dossiers zullen vervolgens worden vastgesteld door de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio, het Veiligheidsberaad en tot slot door het Ministerie van Justitie en Veiligheid.