Lectoraat Brandpreventie

Het lectoraat Brandpreventie ontwikkelt integraal kennis en kunde op het gebied van brandpreventie. De kennis is direct toepasbaar in de opleidingen en bijscholingen van NIPV.


Over het lectoraat Brandpreventie

Het lectoraat Brandpreventie ontwikkelt integraal kennis en kunde op het gebied van brandpreventie, die direct toepasbaar is in de opleidingen en de bijscholings- en oefenprogramma’s van NIPV. Zo ontstaat een optimale wisselwerking tussen het professionele veld en het lectoraat.  

Taken

  • ontwikkelingen op het terrein van brandpreventie signaleren en registreren
  • een visie op brandpreventie opstellen
  • praktijkevaluaties systematisch uitvoeren
  • buitenlandse kennis en ervaringen naar de Nederlandse situatie vertalen
  • kennisleemtes identificeren en wegnemen
  • deskundigheid en professionalisering van beleidsmakers, bestuurders en praktijkuitvoerders bevorderen

Lector Lieuwe de Witte

Ing. Lieuwe de Witte is lector Brandpreventie bij NIPV. Als lector geeft De Witte inhoudelijk leiding aan de onderzoeks- en kennisontwikkelingsprogramma’s op het gebied van brandpreventie binnen NIPV. Hij zorgt op zijn vakgebied binnen NIPV voor de verbinding van de kennisontwikkeling met de onderwijscontent en les- en leerstof.