Blog: Opvang in plaats van noodopvang!

7 maart 2022

Een andere mindset is noodzakelijk, we moeten leren van het verleden. Lees het blog van lector Crisisbeheersing Menno van Duin.

De belangrijkste les uit de laatste vluchtelingencrisis (Syrië 2015-2016) was dat bijna al deze vluchtelingen wekenlang van hot naar her werden gesleept. De meeste vluchtelingen zaten in vijf tot tien verschillende opvangplekken in enkele maanden tijd. Cru gezegd rommelden we toen maar wat aan en waren wij voortdurend bezig allerlei gaten te dichten. Soms zaten tientallen vluchtelingen een dag lang in de bus (en werden er bewust grote omwegen gereden) om te zorgen dat de nieuwe opvangplek dan gereed zou zijn.  

Andere mindset noodzakelijk

Iedereen die de huidige ontwikkelingen en deze observaties tot zich door laat dringen, begrijpt dat deze les in het voorkomen van dezelfde problemen en frustraties als toen, forse consequenties heeft. We moeten dus niet in gemeenten sporthallen en andere grote accommodaties gaan inrichten waar gedurende enkele weken forse aantallen Oekraïners zouden kunnen worden ondergebracht. De huidige situatie vraagt echt vanaf het begin om een heel andere ‘mindset’. Het gaat hier niet om noodopvang. Dat is iets voor enkele dagen tot een week. Het betreft hier langdurige opvang; als het meezit blijft het beperkt tot enkele maanden maar het verblijf van Oekraïense vluchtelingen kan eenvoudig een jaar of zelfs enkele jaren duren. 

Vakantieparken en geen sporthallen

Iedereen weet dat er sprake is van een enorme krapte op de woningmarkt dus dat betekent dat hier een groot probleem ligt. Vakantieparken en andere verblijfsinrichtingen (vergader- en conferentiecentra) maar ook leegstaande huizen, kamers en woningen van particulieren zullen een deel van de oplossing moeten geven. Dit vraagt om veel, heel veel uitleggen – vooral ook richting degenen die langer zullen moeten wachten op hun eigen huisje. Ook dit zal een beroep doen op veel overheidsgeld en rijksregelingen. Gemeenten moeten vol aan de bak; nieuwe inwoners inschrijven, bijstandsaanvragen regelen, e.v. Scholen krijgen nieuwe leerlingen. Het feit dat nu de veiligheidsregio’s naar voren worden geschoven voor deze taak – hetgeen niet onlogisch is – betekent echter niet dat er sprake is van noodopvang.     

Menno van Duin
lector Crisisbeheersing


Ga naar ons Oekraine-dossier voor alle informatie over onze inspanning rondom de oorlog en crisis in Oekraïne.


Lees ook

05-12-2022
Brandveiligheidsvoorschriften Bouwbesluit en Bbl met elkaar vergeleken

Wat zijn de verschillen op brandveiligheidsgebied tussen het Bouwbesluit en het Bbl? En wat betekent dit voor de praktijk, voor het brandveiligheidsniveau in gebouwen? Dat wordt uitgelegd in een nieuwe publicatie.

28-11-2022
Brandweerkerndata 2021

In opdracht van het Veiligheidsberaad verzamelt NIPV sinds 2018 gegevens van brandweerkazernes en -posten, repressief personeel, opkomststijden en PPMO-keuringen.

16-11-2022
Rookverspreiding in woongebouwen: het handelingsperspectief uitgelegd

Hoe moet er in de praktijk gehandeld worden bij een brand met veel rookverspreiding in een woongebouw? In een instructievideo wordt het handelingsperspectief voor dit type branden uitgelegd.

16-11-2022
Investeer in ‘het grote midden’ van de bevolking

Burgemeester Miranda de Vries spreekt in podcastreeks ‘De Crisis van de Toekomst’ over de vluchtelingencrisis.

16-11-2022
Uitreiking scriptieprijs Jan Gmelich Meijling Thesis Award

De scriptieprijs is ter bevordering van actueel en relevant onderzoek in het belang van de publieke veiligheid.

15-11-2022
Ongeveer 750 natuurbranden afgelopen ‘natuurbrandseizoen’

Tijdens afgelopen voorjaar en zomer kregen we in Nederland te maken met ongeveer 750 natuurbranden. Anton Slofstra van Brandweer Nederland pleit voor een structureel deltaplan voor natuurbranden.

07-11-2022
Hoe krijgen we regie op de crisis van de toekomst?

Het project Toekomstverkenning Crisisbeheersing bespreekt de aankomende veranderingen voor crisisbeheersing

03-11-2022
Blog: Zero emissie vrachtwagens: volop beleid, nog weinig (brand)veiligheid

Lector Energie en Transportveiligheid Nils Rosmuller maakt zich zorgen over de veiligheid van zero emissie vrachtwagen.

02-11-2022
Werking en toepassing van alternatieve blusmiddelen onderzocht

Om brandweerkorpsen en -opleidingen meer inzicht te geven in de werking en toepassing van alternatieve blusmiddelen voerde NIPV een literatuuronderzoek uit.