Een andere mindset is noodzakelijk, leren van het verleden

Arnhem, 7 maart 2022

De belangrijkste les uit de laatste vluchtelingencrisis (Syrië 2015-2016) was dat bijna al deze vluchtelingen wekenlang van hot naar her werden gesleept. De meeste vluchtelingen zaten in vijf tot tien verschillende opvangplekken in enkele maanden tijd. Cru gezegd rommelden we toen maar wat aan en waren wij voortdurend bezig allerlei gaten te dichten. Soms zaten tientallen vluchtelingen een dag lang in de bus (en werden er bewust grote omwegen gereden) om te zorgen dat de nieuwe opvangplek dan gereed zou zijn.  

Ander mindset noodzakelijk

Iedereen die de huidige ontwikkelingen en deze observaties tot zich door laat dringen, begrijpt dat deze les in het voorkomen van dezelfde problemen en frustraties als toen, forse consequenties heeft. We moeten dus niet in gemeenten sporthallen en andere grote accommodaties gaan inrichten waar gedurende enkele weken forse aantallen Oekraïners zouden kunnen worden ondergebracht. De huidige situatie vraagt echt vanaf het begin om een heel andere ‘mindset’. Het gaat hier niet om noodopvang. Dat is iets voor enkele dagen tot een week. Het betreft hier langdurige opvang; als het meezit blijft het beperkt tot enkele maanden maar het verblijf van Oekraïense vluchtelingen kan eenvoudig een jaar of zelfs enkele jaren duren. 

Vakantieparken en geen sporthallen

Iedereen weet dat er sprake is van een enorme krapte op de woningmarkt dus dat betekent dat hier een groot probleem ligt. Vakantieparken en andere verblijfsinrichtingen (vergader- en conferentiecentra) maar ook leegstaande huizen, kamers en woningen van particulieren zullen een deel van de oplossing moeten geven. Dit vraagt om veel, heel veel uitleggen – vooral ook richting degenen die langer zullen moeten wachten op hun eigen huisje. Ook dit zal een beroep doen op veel overheidsgeld en rijksregelingen. Gemeenten moeten vol aan de bak; nieuwe inwoners inschrijven, bijstandsaanvragen regelen, e.v. Scholen krijgen nieuwe leerlingen. Het feit dat nu de veiligheidsregio’s naar voren worden geschoven voor deze taak – hetgeen niet onlogisch is – betekent echter niet dat er sprake is van noodopvang.     

Menno van Duin, lector Crisisbeheersing


Ga naar ons Oekraine-dossier voor alle informatie over onze inspanning rondom de oorlog en crisis in Oekraïne.


Lees ook

01-07-2022
Resultaten Belevingsonderzoek repressief brandweerpersoneel 2021

Hoe beleven repressieve brandweermensen hun vak? Hoe kijken ze naar ontwikkelingen in hun werk en in de brandweerorganisatie? Dat onderzocht NIPV in opdracht van het Veiligheidsberaad.

30-06-2022
Nieuw: e-module Drukluchtschuim

Bij het bestrijden van een brand kan drukluchtschuim (DLS) worden ingezet. Voor manschappen die met DLS gaan werken is er een e-module ontwikkeld. Deze bevat alle basiskennis die nodig is om met DLS in de oefenpraktijk aan de slag te gaan. De e-module is nu beschikbaar in de ELO.

24-06-2022
Geslaagde tweede editie van EU Energy Storage Systems Safety Conference

De bijeenkomst, met presentaties van inleiders uit Australië, Noorwegen, de VS, Groot-Brittannië en Nederland, is nu terug te kijken.

23-06-2022
Platform voor CrisisManagement: digitale weerbaarheid

Vakspecialisten en ervaringsdeskundigen delen boeiende verhalen, ervaringen en geleerde lessen die bijdragen aan de bewustwording van het belang van digitale weerbaarheid.

22-06-2022
Oud-brandweervrijwilligers en postcommandanten gezocht voor onderzoek naar vrijwilligheid

Doe jij mee door de vragenlijst in te vullen en/of door deel te nemen aan de online groepsgesprekken?

22-06-2022
Hoogwater in Limburg: de aanpak van Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat (RWS) heeft NIPV gevraagd om een evaluatie uit te voeren van de aanpak van de hoogwatercrisis in Limburg in de periode 12 tot en met 20 juli 2021. RWS wil als crisisorganisatie leren van de inzet.

20-06-2022
Aandacht voor veilig en gezond werken

Deze week staat in het teken van veilig en gezond werken. De risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) is het startpunt voor werkgevers om de veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen hun bedrijf goed in kaart te brengen.

16-06-2022
Van PFAS-houdend blusschuim naar fluorvrij blusschuim

Om veiligheidsregio’s, brandweer en bedrijfsbrandweer te helpen bij de transitie naar fluorvrij blusschuim is een handig stappenplan ontwikkeld.

16-06-2022
Gesprekstool Vrijwilligheid bij de brandweer nu beschikbaar

In nauwe samenwerking met het Netwerk Vrijwilligheid van Brandweer Nederland is de ‘Gesprekstool vrijwilligheid bij de brandweer’ ontwikkeld. Hiermee kunnen brandweerkorpsen met elkaar in gesprek gaan over het thema vrijwilligheid.