Lectoraat Energie- en transportveiligheid

Het lectoraat Energie- en transportveiligheid richt zich op een veilige energietransitie en op een veilig vervoer van personen en goederen op de Nederlandse transportinfrastructuur.

Over het lectoraat Energie- en transportveiligheid

Het lectoraat Energie- en transportveiligheid richt zich op een veilige energietransitie en op een veilig vervoer van personen en goederen op de Nederlandse transportinfrastructuur. Dit doen we met onderzoek, onderwijs, publicaties, bijeenkomsten, webinars en presentaties, op het gebied van zowel risicobeheersing als incidentbestrijding. En in nauwe samenwerking met de andere lectoraten van NIPV, veiligheidsregio’s, kennisinstituten en brancheorganisaties. 

Doelstelling

De doelstelling van het lectoraat is het initiëren en stimuleren van nieuwe kennisontwikkelingen op het gebied van energie- en transportveiligheid, deze te ontsluiten en in de les- en leerstof van hulpverleners te verankeren. De ervaringen vanuit het veld gebruiken we om onze kennis verder te ontwikkelen en handelingsperspectieven te verbeteren, Hierdoor ontstaat een optimale wisselwerking tussen het professionele veld en NIPV.  

Doelgroep

De professionals van de hulpdiensten vormen de primaire doelgroep. Zij moeten in hun werk vaak samenwerken met diverse stakeholders zoals vitale partners, infraproviders, gemeenten, omgevingsdiensten en ook private partijen zoals projectontwikkelaars en bergers bij infrastructurele planontwikkeling en transportincidentbestrijding.  

Activiteiten

Het lectoraat Energie- en transportveiligheid houdt zich bezig met:

  • speelveld creëren voor stakeholders op het gebied van energie- en transportveiligheid
  • opgedane kennis vastleggen en actueel houden door kennisborging
  • kennis ontsluiten en verspreiden
  • onderzoeksprojecten initiëren, stimuleren en uitvoeren.

Lector Nils Rosmuller

Dr. ir. Nils Rosmuller is lector Energie- en transportveiligheid en expert op het snijvlak van energietransitie, veiligheid en hulpverlening. 

Als lector geeft Rosmuller inhoudelijk leiding aan de onderzoeks- en kennisontwikkelingsprogramma’s op het terrein van energie- en transportveiligheid binnen NIPV. Hij zorgt op zijn vakgebied binnen NIPV voor de verbinding van de kennisontwikkeling met de onderwijscontent en les- en leerstof. 

Rosmuller is vanaf 2011 lector Energie- en transportveiligheid bij NIPV. Hij was van 2007 tot medio 2016 werkzaam bij TNO als senior scientist Urban Environment & Safety. Daarvoor was hij zeven jaar werkzaam als senior onderzoeker-adviseur bij NIPV (destijds Nibra).  

Zijn interesse voor transportveiligheid kwam tijdens zijn studies Technische Bedrijfskunde en Bestuurskunde (Universiteit Twente). Dit kreeg een vervolg door een promotieonderzoek over risicoanalyses ten behoeve van de ontwikkeling van transportinfrastructuur (TU Delft). Door de maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren is zijn aandachtsgebied meer en meer opgeschoven naar de veiligheidsaspecten van de energietransitie.

 

Recente onderzoeksrapporten en kennisdocumenten