Binnen de brandweer en het multidisciplinair optreden zijn verschillende standaarden vastgesteld. Een belangrijk deel daarvan heeft te maken met de landelijke meldkamer samenwerking (LMS). De standaarden worden daarnaast ook gebruikt in het kader van bedrijfsvoering, operationele voorbereiding, business intelligence en personele zaken.

Voor de brandweer zijn alle standaarden relevant.

Voor multi-opschaling zijn de volgende standaarden relevant: materieeltyperingen, functietyperingen (verschijnt voorjaar 2023) en pagerteksten.


Handboek C2000

Onderstaande standaarden vormen de basis van het Handboek C2000.


Standaard Brandweer Materieeltyperingen, materieelnummers en inzetrollen

Materieelnummers worden gebruikt in de communicatie tussen eenheden onderling en met de meldkamer. Ze staan daarvoor op de voertuigen en in de informatiesystemen van de meldkamer en de veiligheidsregio’s. Door deze standaard is het makkelijker om regiogrensoverschrijdend op te treden, gegevens uit te wisselen en op te leiden en inzetvoorstellen te genereren.
In het blok hieronder staan de pdf-bestanden. Er is ook een Excelbestand, waarin u kunt filteren. Dit kunt u opvragen via het contactformulier onderaan de pagina.


Standaard Pagerteksten

Bij een incident alarmeert de meldkamer brandweermensen, crisisfunctionarissen en systemen vaak via een pager. Op de pagers komt een tekstbericht te staan, dat informatie over incident en inzet bevat. Ook op lichtkranten in kazernes worden deze berichten vaak getoond.


Standaard Brandweer Functietyperingen, functiecodes (afkortingen) en functiebenamingen

De landelijke standaard voor functietypering geeft een overzicht van de volledige benaming en de afkorting (codes) van (erkende) brandweerfuncties en van (meestal) door de brandweer ingevulde functies op het gebied van crisisbeheersing. De codes hebben maximaal 30 karakters vanwege GMS. Daarnaast zijn ze qua naamgeving makkelijk te herkennen.

De Standaard Brandweer Functietyperingen wordt momenteel herzien. De nieuwe versie wordt op deze pagina gepubliceerd, zodra hij beschikbaar is.


Standaard systematiek kazernebenaming en -afkortingen

Voor het in het GMS selecteren van de juiste kazerne zijn op landelijk niveau unieke eenduidige kazernenamen en afkortingen nodig. De namen en afkortingen zijn is belangrijk voor:

  • de kazernevolgorde tabellen (KVT-en), die de inzetvolgorde van eenheden bepalen
  • regiogrensoverschrijdende bijstand
  • de Databank Logistiek & Ondersteunend materieel. 

Standaard Brandweer GMS kazerne volgorde tabel (KVT) soorten

In het geïntegreerd meldkamersysteem (GMS) is de geografische kaart van Nederland opgedeeld in vakken om te alarmeren brandweereenheden te kunnen selecteren. Voor deze selectie wordt elk incident, afhankelijk van de locatie, gekoppeld aan een vak. Per vak zijn in GMS voor meerdere situaties (bijvoorbeeld werktijd en avond/nacht/weekend) een aantal soorten kazerne volgorde tabellen (KVT-en) mogelijk.


Standaard Brandweer systematiek vaknummering

Elk incident wordt afhankelijk van de locatie gekoppeld aan een vak. Een vaknummer is een administratief gegeven om vakken uniek en systematisch te kunnen identificeren voor de verwerking in het dekkingsplan beheer programma en in GMS. Aan de hand van het vaknummer is de vaksoort af te leiden en welke regio en welk gebied daarbinnen het betreft.


Standaard Brandweer Landelijke initiële meldings- en alarmeringsregeling (MAR)

Bij een spoedeisende melding zal de centralist zo snel mogelijk de brandweer alarmeren. Het is wenselijk dat de centralist een globaal beeld heeft wat voor type incident het betreft en wat daarvoor in basis ingezet moet worden. Dit is voor de brandweer vastgelegd in een meldings- en alarmerings­regeling (MAR).


Standaard Brandweer Statuscodes -afkortingen en beschikbaarheid voor nieuw incident in GMS

Een voertuig/eenheid heeft altijd een bepaalde status (bijvoorbeeld ‘uitgerukt’ of ’ter plaatse’). Eenheden moeten elke statusverandering direct doorgeven aan de meldkamer. In het landelijk kader fleetmap (LKF) is vastgelegd welke statussen mogelijk zijn. In deze landelijke standaard is vastgelegd welke afkortingen en codes hierbij horen én bij welke statussen een voertuig beschikbaar is om in te zetten bij de bestrijding van incidenten. 

De Standaard Brandweer Statuscodes -afkortingen en beschikbaarheid voor nieuw incident in GMS wordt momenteel herzien. De nieuwe versie wordt op deze pagina gepubliceerd, zodra hij beschikbaar is.


Standaard Brandweer Ploegsoorten en ploegcodes

Bij alarmering van een brandweereenheid wordt in GMS op basis van de benodigde voertuigsoort een bijbehorende ploegsoort gezocht. Met de landelijke standaard is vastgelegd welke ploegsoorten door de brandweer in de meldkamers in het GMS opgenomen kunnen worden en met welke code. 

De Standaard Brandweer Statuscodes -afkortingen en beschikbaarheid voor nieuw incident in GMS wordt momenteel herzien. De nieuwe versie wordt op deze pagina gepubliceerd, zodra hij beschikbaar is.

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Neem contact met ons op via dit formulier. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor correspondentiedoeleinden.

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.