Platform Voorrangsvoertuigen

Voorrangsvoertuigen zijn voertuigen van de hulpdiensten en andere aangewezen diensten die met optische en geluidssignalen mogen rijden. Het Platform Voorrangsvoertuigen van het NIPV verzamelt, ontwikkelt en deelt kennis en expertise over voorrangsvoertuigen.

Platform Voorrangsvoertuigen

Het Platform Voorrangsvoertuigen van het NIPV verbindt overheden, hulpverleningsdiensten, verkeersveiligheidsorganisaties, opleiders en overige betrokkenen met elkaar. Het doel is samen te werken aan een veilige, vlotte, voorspelbare en verantwoorde doorstroming van voorrangsvoertuigen in het verkeer. Dit doen we door informatie, kennis en expertise over voorrangsvoertuigen te verzamelen en te delen.

Partners

Bij het Platform Voorrangsvoertuigen zijn betrokken: Brandweer Nederland, Ambulancezorg Nederland, de Nationale Politie, Defensie, ANWB, Rijkswaterstaat, de opleiders van de hulpdiensten en de ministeries van Justitie en Veiligheid, Infrastructuur en Waterstaat en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De klankbordgroep van het platform bestaat uit vertegenwoordigers van Brandweer Nederland, Ambulancezorg Nederland, de Nationale Politie, Defensie, ANWB en Rijkswaterstaat.

Nieuwsbrief Platform Voorrangsvoertuigen

 •  *
 •  *
  naam@bedrijf.nl

Onderzoek Ongevallen met voorrangsvoertuigen

Het rijden met voorrangsvoertuigen brengt risico’s met zich mee. Vaak gaat het goed, maar met enige regelmaat gebeuren er helaas ook ongevallen. Omdat er behoefte is aan een landelijke registratie van ongevallen met voorrangsvoertuigen houdt het NIPV sinds 2010 de ongevallencijfers bij: de aantallen, de kenmerken en de omstandigheden van de ongevallen. Elke twee jaar verschijnt een rapport met de meest recente cijfers.

De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt voor:

 • Inzicht in risico’s ten behoeve van arbeidsveiligheid
 • Op basis van die risico’s:
  • Aandacht geven aan de grootste gevaren/aandachtspunten in de rijopleiding van de hulpdiensten
  • Weggebruikers adviseren hoe zich te gedragen bij confrontatie met een voorrangsvoertuig
  • Adviseren over aanpassing van de infrastructuur.

Overige onderzoeken

Op deze pagina vindt u een selectie van de verschenen onderzoeken. Kijk voor meer onderzoeken op de onderzoekspagina Voorrangsvoertuigen.

Rijgedrag chauffeurs voorrangsvoertuigen

Onderzoek uit 2021 naar de invloed van stress, risicoperceptie en andere gedragsfactoren op te hard rijden of te hard door rood rijden door chauffeurs van voorrangsvoertuigen.

Rijden met optische en geluidssignalen (OGS) in de nacht

In 2018 heeft het IFV een verkennend enquêteonderzoek gedaan naar de vraag of chauffeurs van hulpdiensten ’s nachts tijdens spoedritten gebruikmaken van OGS. Uit het onderzoek is gebleken dat praktijk en regelgeving voor de nachtelijke uren niet op elkaar aansluiten. In een vervolgonderzoek heeft het kenniscentrum verkend of het nodig is is om de huidige situatie, waarbij er een verschil bestaat tussen wet- en regelgeving en praktijk, aan te passen. En zo ja, welke mogelijke oplossingsrichtingen er zijn om wet- en regelgeving en praktijk nader tot elkaar te brengen.

Van hulpverlener naar verdachte

Het kenniscentrum heeft op verzoek van het veld de juridische aspecten van ongevallen met voorrangsvoertuigen onderzocht. 

Richtinggevend kader bijzondere verkeersbevoegdheden

Dit document beschrijft wat het meest wenselijke gedrag is van bestuurders die gebruikmaken van bijzondere verkeersbevoegdheden.


OGS+-hercertificering

Sinds 1 januari 2016 kunnen rijinstructeurs het OGS+-certificaat behalen. Het OGS+-certificaat is vijf jaar geldig, waarna de rijinstructeur opnieuw examen moet doen. De hercertificering bestaat naast een praktijkexamen uit een bij-/nascholing in de vorm van een e-module (1 dagdeel). Deze dient vooraf gevolgd te zijn. Aanmelden is mogelijk via de website van IBKI.

Uitzondering rijinstructeurs politie en Defensie

Politie- en Defensierijinstructeurs die naast hun taak bij politie en Defensie ook bij andere opleidingsinstituten rijopleidingen op het gebied van rijden met OGS verzorgen, hoeven niet deel te nemen aan het hercertificeringstraject. Zij kunnen bij IBKI een aanvraag doen voor verlenging van hun OGS+-pas.


Werkinstructie voor hulpdiensten bij het passeren van een afgesloten tunnel of wegvak bij onderhoud

Deze werkinstructie is opgesteld om de afspraken tussen wegbeheerders en hulpdiensten vast te leggen voor het passeren van tunnels en/of wegvakken tijdens (onderhouds)werkzaamheden.


Brancherichtlijnen en factsheets brandweer en veiligheidsregio’s

De brancherichtlijnen Optische en Geluidssignalen en factsheets beschrijven in welke situaties en op welke manier voorrangsvoertuigen optische en geluidssignalen kunnen voeren.

Gerelateerde onderwerpen

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Neem contact met ons op via dit formulier. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor correspondentiedoeleinden.

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.