Leerpunten symposium ‘Samen leren van natuurbranden’

9 december 2022

Op 1 november blikten 200 vertegenwoordigers van brandweer/crisisbeheersing, natuurbeheerders, defensie, ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen terug op de natuurbranden van het afgelopen jaar. Ook trokken zij lessen voor de toekomst. Lees de samenvatting met de belangrijkste leerpunten. Of download een uitgebreid verslag van de dag.

De lange, hete en droge zomer van 2022 met veel grote en kleine natuurbranden was aanleiding voor NIPV en Brandweer Nederland om het symposium ‘Samen leren van natuurbranden’ te organiseren.

Vanuit verschillende invalshoeken en met verschillende sprekers zijn de deelnemers met elkaar in gesprek gegaan over 7 thema’s. Deze thema’s bestrijken de hele veiligheidsketen en de bestuurlijke besluitvorming:

  • het ontstaan en de wijze van uitbreiding van natuurbranden
  • de (arbeids)veiligheid van ingezet personeel van brandweer en terreinbeheerder
  • de gebruikte techniek en tactiek voor natuurbrandbestrijding en de effectiviteit daarvan
  • zelfredzaamheid vanuit de bevolking, crisiscommunicatie en evacuatie
  • het voorkomen en beheersen van natuurbranden door middel van proactie en preventie
  • de bestuurlijke dilemma’s in het beheersen en bestrijden van natuurbranden
  • opschaling en commandovoering bij natuurbranden en de impact van de gelijktijdigheid van (natuur)branden op het systeem van brandweerzorg.

Natuurbranden beheersbaar maken

We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst, waarin met alle betrokken partijen veel input is opgehaald, om nu en in de toekomst natuurbranden beheersbaar te maken.

Bekijk ook

Kijk voor meer informatie op de pagina Natuurbranden.

Lees ook

07-12-2023
Samen oefenen in de opleidingen crisisbeheersing

Operationeel leiders en informatiemanagers ROT in opleiding hebben voor het eerst samen geoefend. De meerwaarde is groot, omdat deze functionarissen in de praktijk ook veel samenwerken.

07-12-2023
Literatuurstudie naar multidisciplinair leiderschap tijdens crises

Onderzoek toont aan dat 4 factoren het crisisleiderschap beïnvloeden. Op basis van deze studie onderscheiden we 5 leiderschapsdimensies.

06-12-2023
Er is toekomst voor de vrijwillige brandweer, als je anders kijkt

Het NIPV heeft 8 onderzoeken gedaan naar vrijwilligheid bij de brandweer. De conclusie van alle onderzoeken samen: er is toekomst voor de vrijwillige brandweer, als je anders kijkt.

28-11-2023
Handelingsperspectief voor brandweerinzet in gesprinklerd gebouw

Het rapport bestaat uit het handelingsperspectief plus de informatie die als onderbouwing van de procedure geldt.

23-11-2023
Rode Kruis waardevol en essentieel in tijden van crisis

Het Rode Kruis vertegenwoordigt het menselijke gezicht binnen de risico- en crisisbeheersing. En is daarom essentieel in de zorg voor kwetsbare slachtoffers van crises.

21-11-2023
Nieuwe e-module voor specialisten scheepsincidentbestrijding

De bijscholing geeft een beter besef van de complexiteit en het belang van een goede samenwerking bij scheepincidenten.

16-11-2023
Update project Voertuig Positie Service 1.0 

De VPS 1.0 brengt de posities van prioriteitsvoertuigen van de veiligheidsregio’s landelijk in beeld.

15-11-2023
Lessen uit crises en mini-crises: klimaatverandering en extreem weer

Deze speciale editie met 14 casussen over klimaatverandering en extreem weer is nu ook als pdf beschikbaar.

14-11-2023
Actuele cijfers over depositie bij branden met zonnepanelen

Van 1 januari 2018 t/m 30 juni 2023 heeft het NIPV 240 gebouwbranden met zonnepanelen gesignaleerd. Bij 33 branden zijn resten van zonnepanelen terechtgekomen in de omgeving.