LEC Industriële Veiligheid

Het Landelijk Expertisecentrum Industriële Veiligheid ondersteunt de veiligheidsregio’s bij het uitvoeren van taken op het gebied van industriële veiligheid.

Door de verbreding van de scope van Brzo naar industriële veiligheid is het Landelijk Expertisecentrum BrandweerBRZO vanaf 1 maart 2022 verder gegaan onder de naam Landelijk Expertisecentrum Industriële Veiligheid. Het LEC Industriële Veiligheid is een samenwerkingsverband van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV).

Veiligheidsregio’s faciliteren

Het LEC Industriële Veiligheid (IV) is een kennis- en expertisecentrum met een faciliterende rol binnen het Netwerk Industriële Veiligheid. Doel van het LEC IV is het ondersteunen van de uitvoering van taken door veiligheidsregio’s op het gebied van industriële veiligheid. Om dit doel te bereiken, zetten we in op verschillende resultaatgebieden.

Taken van het LEC Industriële Veiligheid:

 • Ondersteunen uitvoering industriële veiligheid-taken veiligheidsregio’s
 • Vergroten kwaliteit iv-taken veiligheidsregio’s
 • Ontwikkelen, delen en borgen kennis, richtlijnen en werkwijzers
 • Opbouwen en onderhouden landelijk netwerk
 • Organiseren netwerkdagen
 • Vraagbaak en bemiddelen
 • Bijscholen en opleiden
 • Ontwikkelen (model)beleid
 • Landelijke vertegenwoordiging en belangenbehartiging
 • Input geven op wetgeving.
Animatie over nieuwe naam LEC Industriële Veiligheid.

Modelbeleid en addenda

De komst van de Omgevingswet heeft gevolgen voor het ‘Landelijk modelbeleid aanwijzing bedrijfsbrandweren’, de bijbehorende modelvoorschriften en het ‘Landelijk model Handhavingsbeleid veiligheidsregio’s Industriële Veiligheid’. Deze zijn aangepast in de vorm van addenda. Wijzigingen zijn uitsluitend tekstueel. De bedoeling is dat veiligheidsregio’s de addenda laten vaststellen door hun bestuur.
Scenariokaarten industriële veiligheid

De scenario’s van het Scenarioboek industriële veiligheid worden overgezet naar digitale scenariokaarten. De eerste 75 scenario’s staan online. Alle andere scenario’s zijn vooralsnog te vinden in het Scenarioboek industriële veiligheid, dat hieronder te downloaden is.

Download hier het Scenarioboek industriële veiligheid in pdf.

Introductie van het Scenarioboek industriële veiligheid.


Mobiele en stationaire blusinstallaties

Het handboek Mobiele en stationaire blusinstallaties bestaat uit 6 modules:

 • Module 0. Algemene inleiding
 • Module 1. Mobiele blusinstallaties
  – Inleiding mobiele blusinstallaties
  – Kenniskaarten mobiele blussystemen
  – Kenniskaarten mobiele componenten
 • Module 2. Stationaire blusinstallaties
  – Inleiding stationaire blusinstallaties
  – Kenniskaarten stationaire blusinstallaties
 • Module 3. Systeemomschrijving Stationaire installaties
 • Module 4. Handreiking certificatie brandbeveiligingssystemen
 • Module 5. PGS14Archief

Historische documenten die ontwikkeld zijn door het voormalige LEC BrandweerBRZO en die niet meer actueel zijn, zijn terug te vinden in het archief.

Samenwerking