LEC Industriële Veiligheid

Het Landelijk Expertisecentrum Industriële Veiligheid ondersteunt de veiligheidsregio’s bij het uitvoeren van taken op het gebied van industriële veiligheid.


Nieuwe naam: Landelijk Expertisecentrum Industriële Veiligheid

Door de verbreding van de scope van Brzo naar industriële veiligheid gaat het Landelijk Expertisecentrum BrandweerBRZO verder onder de naam Landelijk Expertisecentrum Industriële Veiligheid. Het LEC Industriële Veiligheid is een samenwerkingsverband van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV).

Veiligheidsregio’s faciliteren

Doel van het LEC Industriële Veiligheid (IV) blijft de ondersteuning van de uitvoering van taken door veiligheidsregio’s op het gebied van industriële veiligheid. Om dit doel te bereiken, zullen we ons inzetten op verschillende resultaatgebieden. Hierbij zien we wel verandering in de rol die we invullen. Deze verschuift van zelfstandig expertisecentrum met een coördinerende rol binnen het netwerk naar kennis- en expertisecentrum met een faciliterende rol binnen het Netwerk Industriële Veiligheid.

Taken van het LEC Industriële Veiligheid:

  • Ondersteunen uitvoering industriële veiligheid-taken veiligheidsregio’s
  • Vergroten kwaliteit iv-taken veiligheidsregio’s
  • Ontwikkelen, delen en borgen kennis, richtlijnen en werkwijzers
  • Opbouwen en onderhouden landelijk netwerk
  • Organiseren netwerkdagen
  • Vraagbaak en bemiddelen
  • Bijscholen en opleiden
  • Ontwikkelen (model)beleid
  • Landelijke vertegenwoordiging en belangenbehartiging
  • Input geven op wetgeving.
Animatie over nieuwe naam LEC Industriële Veiligheid.

Modelbeleid en addenda

De komst van de Omgevingswet heeft gevolgen voor het ‘Landelijk modelbeleid aanwijzing bedrijfsbrandweren’, de bijbehorende modelvoorschriften en het ‘Landelijk model Handhavingsbeleid veiligheidsregio’s Industriële Veiligheid’. Deze zijn aangepast in de vorm van addenda. Wijzigingen zijn uitsluitend tekstueel. De bedoeling is dat veiligheidsregio’s de addenda laten vaststellen door hun bestuur.
Scenarioboek industriële veiligheid

Download hier het document.

Introductie van het Scenarioboek industriële veiligheid.
Archief

Historische documenten die ontwikkeld zijn door het voormalige LEC BrandweerBRZO en die niet meer actueel zijn, zijn terug te vinden in het archief.

Samenwerking