Vrijstellingen

Er zijn twee soorten vrijstellingen:
Standaard vrijstellingen en vrijstellingen op maat.

U kunt de standaard vrijstellingen per functie aanvragen.

Een vrijstelling op maat kunt u aanvragen door het formulier Vrijstelling op maat in te vullen. Bij vragen kunt u contact opnemen met Bureau TEC.


Vrijstellingen op maat

Naast standaard vrijstellingen is het mogelijk om een vrijstelling op maat aan te vragen. Dit kunt u doen door het formulier Vrijstelling op maat in te vullen.

Bij de aanvraag dienen de volgende gegevens toegevoegd te worden:

  1. Kopieën van diploma’s, getuigschriften, certificaten en/of ervaringscertificaat (EVC) op basis waarvan een vrijstelling wordt aangevraagd
  2. Kwalificatiedossier/eindtermen behorend bij de onder 1 genoemde documenten
  3. Beschrijving van de behaalde examenonderdelen en -eisen behorend bij de onder 1 genoemde documenten
  4. Eventuele overige informatie die relevant is voor de beoordeling van de aanvraag.

De documenten kunnen naar Bureau TEC (zie Contact) worden gestuurd.


Kosten voor vrijstellingen

Aan het in behandeling nemen van een vrijstelling op maat kunnen kosten verbonden zijn. Voorafgaand aan de opdrachtverstrekking worden deze kosten met de aanvrager afgestemd.

Het tarief voor een standaard vrijstellingsaanvraag is € 94.

Na on​​tvangst van het formulier vrijstellingsaanvraag en de vereiste documenten ontvangt uw werkgever een factuur.