Standaard vrijstelling aanvragen – Bedrijfsbrandweer bevelvoerder

Voor het aanvragen van een standaard vrijstelling voor de functie van Bedrijfsbrandweer Bevelvoerder volgt u onderstaande uitleg en instructies.

Aangezien wij kopieën vragen van bijvoorbeeld diploma’s, is het helaas nog niet mogelijk om online een vrijstelling aan te vragen.


Uitleg

Met het diploma Bevelvoerder, het diploma Bevelvoerder bedrijfsbrandweer behalen:

U heeft uw diploma Bevelvoerder behaald onder het Onderwijs- en Examenreglement Brandweeronderwijs (afgekort OER) of onder het NIPV Examenreglement (afgekort ER).

De examinering van Bevelvoerder (ER) vindt plaats onder volledige verantwoordelijkheid van het NIPV. De examinering van Bevelvoerder (OER) vindt voor een deel plaats onder verantwoordelijkheid van het opleidingsinstituut. Daarnaast wordt in de examinering van Bevelvoerder (OER) geen Ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen (OGS) geëxamineerd, maar Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS).

In mijnNIPVexamens kunt u nagaan of u uw diploma Bevelvoerder hebt behaald onder het OER of het ER.

Beginnen de examenonderdelen in mijnNIPVexamens van Bevelvoerder met een F, dan heeft u de examenonderdelen afgelegd onder het ER.

Beginnen de examenonderdelen in mijnNIPVexamens van Bevelvoerder met BV, dan heeft u de examenonderdelen afgelegd onder het OER.

Hieronder kunt u nagaan voor welke examenonderdelen u vrijstelling kunt aanvragen en welke examenonderdelen u nog moet afleggen.

U heeft het diploma Bevelvoerder behaald onder het ER of OER

Vrijstellingen

Als u het diploma Bevelvoerder (ER of OER ) heeft behaald en u het diploma Bevelvoerder bedrijfsbrandweer wilt behalen, dan moet u vrijstelling aanvragen met het formulier Vrijstelling Bevelvoerder bedrijfsbrandweer voor:

  • het taakgebied BB de opdrachten van de toetskaart ‘Industriële brandbestrijding’: de onderdelen ‘Binnenbrandbestrijding’ en ‘Transport brandbestrijding
  • het taakgebied BB en Incident met gevaarlijke stoffen de geslotenvragentoetsen ‘Uitruk en verkenning’ en ‘Inzet’.

Af te leggen examenonderdelen

De volgende examenonderdelen moet u dan nog afleggen om het diploma Bevelvoerder bedrijfsbrandweer te behalen:

van het taakgebied BB de opdracht van de toetskaart ‘Industriële brandbestrijding’: het onderdeel ‘Industriële brandbestrijding’
van het taakgebied BB en Incident met gevaarlijke stoffen de geslotenvragentoets ‘Industriële incidentbestrijding’
van het taakgebied BB en Incident met gevaarlijke stoffen de praktijksimulatie ‘Industriële brandbestrijding’.

Samengevat in een schema ziet dit er zo uit:


Hoe vraag ik de vrijstelling aan?

Uw werkgever, korps of regio dient de vrijstellingsaanvragen in.

De aanmelding voor het examenonderdeel geslotenvragentoets ‘Industriële brandbestrijding’ en de praktijksimulatie ‘Industriële brandbestrijding’ loopt via de organisator. Hij meldt u aan voor het examenonderdeel.

In de toetswijzer Bevelvoerder bedrijfsbrandweer kunt u de inhoud van de examenonderdelen nalezen. De toetswijzer kunt u downloaden op mijnNIPVexamens.

Aanvraagformulier vrijstelling Bedrijfsbrandweer bevelvoerder


Wat zijn de kosten voor de vrijstelling?

Het tarief voor een standaard vrijstellingsaanvraag is € 94.

Na ontvangst van het formulier Vrijstelling Bevelvoerder bedrijfsbrandweer ontvangt uw werkgever een factuur.

De kosten van een vrijstelling op maat zijn aan te vragen via vrijstellingen@nipv.nl.