Standaard vrijstelling aanvragen – Instructeur

Voor het aanvragen van een standaard vrijstelling voor de functie van Instructeur volgt u onderstaande uitleg en instructies.

Aangezien wij kopieën vragen van bijvoorbeeld diploma’s, is het helaas nog niet mogelijk om online een vrijstelling aan te vragen.


Uitleg

Om de functie van instructeur te mogen uitoefenen heeft u het diploma Instructeur nodig.

Als u in het bezit bent van het getuigschrift Hoger Beroepsonderwijs van de Lerarenopleiding Basisonderwijs (pabo), hoeft u de proeve van bekwaamheid Instructeur niet af te leggen.
U ontvangt dan het diploma Instructeur.

Voor het aanvragen van het diploma Instructeur stuurt u de volgende documenten naar NIPV:

  • Het ingevulde formulier Vrijstellingsaanvraag Instructeur;
  • Een kopie van het getuigschrift Hoger Beroepsonderwijs van de Lerarenopleiding Basisonderwijs (pabo) waarmee u aantoont dat u daadwerkelijk in het bezit bent van een eerste- of tweedegraads lesbevoegdheid.

Indien u het getuigschrift meer dan 10 jaar geleden heeft behaald, dient u met bewijsstukken aan te tonen dat de vakbekwaamheid op peil is gehouden.

Neem dan contact op met Bureau Toezicht Examinering en Certificering.


Hoe vraag ik de vrijstelling aan?

Uw werkgever, korps of regio dient de vrijstellingsaanvraag in.

Bij de aanvraag dient een kopie van het getuigschrift toegevoegd te worden. De documenten kunnen naar vrijstellingen@nipv.nl worden gestuurd.


Kosten voor vrijstellingen

Het tarief voor een standaard vrijstellingsaanvraag is € 94.
Na ontvangst van het formulier Vrijstelling Instructeur ontvangt uw werkgever een factuur.

De kosten van een vrijstelling op maat zijn aan te vragen via vrijstellingen@nipv.nl.