Standaard vrijstelling aanvragen – Docent

Voor het aanvragen van een standaard vrijstelling voor de functie van Docent volgt u onderstaande uitleg en instructies.

Aangezien wij kopieën vragen van bijvoorbeeld diploma’s, is het helaas nog niet mogelijk om online een vrijstelling aan te vragen.


Uitleg

Om de functie van docent te mogen uitoefenen binnen de brandweer heeft u het diploma Docent nodig. Indien u een eerste- of tweedegraads lesbevoegdheid heeft kunt u vrijstelling aanvragen voor de proeve van bekwaamheid Docent.

Heeft u het diploma Instructeur bij de brandweer behaald, dan kunt u vrijstelling aanvragen voor twee examenonderdelen van de proeve van bekwaamheid Docent onder het Onderwijs- en Examenreglement Brandweeronderwijs.

U kunt hieronder nagaan voor welke examenonderdelen u vrijstelling kunt aanvragen en welke examenonderdelen u nog moet afleggen.

U heeft een eerste- of tweedegraads lesbevoegdheid behaald

Vrijstellingen

Als u een eerste- of tweedegraads lesbevoegdheid heeft behaald, kunt u vrijstelling aanvragen voor alle examenonderdelen van de proeve van bekwaamheid Docent met het formulier Vrijstelling Docent.

Af te leggen examenonderdelen

U hoeft geen examenonderdelen af te leggen om het diploma Docent te behalen.

Samengevat in een schema ziet dit er zo uit:

U heeft het diploma Instructeur behaald

Vrijstellingen

Als u het diploma Instructeur heeft behaald, kunt u vrijstelling aanvragen met het formulier Vrijstelling Docent voor:

  • het examenonderdeel verdiepingsgesprek ‘Verzorgen van een instructie’;
  • het examenonderdeel authentieke opdracht ‘Begeleiden en beoordelen van toetsmomenten’.

Af te leggen examenonderdelen

De volgende examenonderdelen moet u dan nog afleggen om het diploma Docent te behalen:

  • het examenonderdeel authentieke opdracht ‘Lesplan maken’
  • het examenonderdeel authentieke opdracht ‘Ontwikkelen van toetsmomenten’
  • het examenonderdeel praktijksimulatie ‘Coachen en begeleiden van deelnemers en instructeurs’
  • het examenonderdeel authentieke opdracht ‘Evalueren’.

Samengevat in een schema ziet dit er zo uit:


Hoe vraag ik de vrijstelling aan?

Uw werkgever, korps of regio dient de vrijstellingsaanvraag in door het formulier Vrijstelling Docent in te vullen en te sturen naar vrijstellingen@nipv.nl.

Indien op basis van een eerste- of tweedegraads lesbevoegdheid vrijstelling aangevraagd wordt, moet een kopie van het getuigschrift toegevoegd worden bij de aanvraag waarmee aangetoond wordt dat u daadwerkelijk in het bezit bent van een eerste- of tweedegraads lesbevoegdheid.

Indien dit getuigschrift meer dan 10 jaar geleden is behaald, dient u met bewijsstukken aan te tonen dat de vakbekwaamheid op peil is gehouden. Neem dan contact op met Bureau Toezicht Examinering en Certificering.

Indien een vrijstellingsaanvraag ingediend wordt op basis van het diploma Instructeur, dan loopt de aanmelding voor de nog af te leggen examenonderdelen via de organisator. Hij meldt u aan voor het examenonderdeel. In de toetswijzer Docent kunt u de inhoud van de examenonderdelen nalezen. De toetswijzer kunt u downloaden op mijnexamens.nipv.nl.


Wat zijn de kosten voor de vrijstelling?

Het tarief voor een standaard vrijstellingsaanvraag is € 94.
Na ontvangst van het formulier Vrijstelling Docent ontvangt uw werkgever een factuur.