Standaard vrijstelling aanvragen – Manschap a bedrijfsbrandweer

Voor het aanvragen van een standaard vrijstelling voor de functie van Manschap a bedrijfsbrandweer volgt u onderstaande uitleg en instructies.

Aangezien wij kopieën vragen van bijvoorbeeld diploma’s, is het helaas nog niet mogelijk om online een vrijstelling aan te vragen.


Uitleg

Met het diploma Manschap (a), het diploma Manschap a bedrijfsbrandweer behalen:

U heeft uw diploma Manschap (a) behaald onder het Onderwijs- en Examenreglement Brandweeronderwijs (afgekort OER) of onder het NIPV Examenreglement (afgekort ER). De examinering van Manschap a (ER) heeft plaatsgevonden onder volledige verantwoordelijkheid van NIPV.

De examinering van Manschap (OER) vindt voor een deel plaats onder verantwoordelijkheid van het opleidingsinstituut. Daarnaast wordt in de examinering van Manschap (OER) geen Ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen (OGS) geëxamineerd, maar Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS).

Indien u vrijstelling wilt aanvragen met uw diploma Manschap (a) voor het diploma Manschap a bedrijfsbrandweer, moet u eerst nagaan in mijnNIPVexamens of u het diploma Manschap (a) heeft behaald onder het OER of het ER.

Beginnen de examenonderdelen in mijnNIPVexamens van Manschap a met een F, dan heeft u de examenonderdelen afgelegd onder het ER.

Beginnen de examenonderdelen in mijnNIPVexamens van Manschap met MA, dan heeft u de examenonderdelen afgelegd onder het OER. Vervolgens kunt u hieronder nagaan voor welke examenonderdelen u vrijstelling kunt aanvragen en welke examenonderdelen u nog moet afleggen.

U heeft het diploma Manschap a behaald onder het ER

Vrijstellingen

Als u het diploma Manschap a (ER) heeft behaald en u het diploma Manschap a bedrijfsbrandweer wilt behalen, dan moet u vrijstelling aanvragen met het formulier Vrijstelling Manschap a bedrijfsbrandweer voor:

 • alle examenonderdelen OGS
 • twee examenonderdelen van BB: de praktijksimulatie BB, de inzet gebouwenbrandbestrijding en de geslotenvragentoets BB.

Af te leggen examenonderdelen

De volgende examenonderdelen moet u dan nog afleggen om het diploma Manschap a bedrijfsbrandweer te behalen:

 • de toetskaart BB met het specifieke toetskaartonderdeel Stationaire blusinstallaties bedienen (voor Manschap a bedrijfsbrandweer voorwaardelijk voor deelname aan de praktijksimulatie BB, inzet industriële brandbestrijding)
 • de praktijksimulatie BB, inzet industriële brandbestrijding.

Samengevat in een schema ziet dit er zo uit:


U heeft het diploma Manschap behaald onder het OER

Vrijstellingen

Als u het diploma Manschap (OER) heeft behaald en u het diploma Manschap a bedrijfsbrandweer wilt behalen, dan moet u vrijstelling aanvragen met het formulier Vrijstelling Manschap a bedrijfsbrandweer voor twee examenonderdelen van BB:

 • de praktijksimulatie BB
 • de inzet gebouwenbrandbestrijding en de geslotenvragentoets BB.

Af te leggen examenonderdelen

De volgende examenonderdelen moet u dan nog afleggen om het diploma Manschap a bedrijfsbrandweer te behalen:

 • de toetskaart BB met het specifieke toetskaartonderdeel Stationaire blusinstallaties bedienen (voor Manschap a bedrijfsbrandweer voorwaardelijk voor deelname aan de praktijksimulatie BB, inzet industriële brandbestrijding)
 • de praktijksimulatie BB, inzet industriële brandbestrijding
 • alle examenonderdelen van het taakgebied OGS:
  • de toetskaart (deel OGS)
  • de geslotenvragentoets OGS
  • de praktijksimulatie OGS.

Samengevat in een schema ziet dit er zo uit:


Hoe vraag ik de vrijstelling aan?

Uw werkgever, korps of regio dient de vrijstellingsaanvragen in.

De aanmelding voor het examenonderdeel praktijksimulatie BB, inzet industriële brandbestrijding loopt via de organisator. Hij meldt u aan voor het examenonderdeel. In de toetswijzer Manschap a bedrijfsbrandweer kunt u de inhoud van de examenonderdelen nalezen.

De toetswijzer kunt u downloaden op mijnNIPVexamens.

Aanvraagformulier vrijstelling Manschap a bedrijfsbrandweer


Wat zijn de kosten voor de vrijstelling?

Het tarief voor een standaard vrijstellingsaanvraag is € 94.

Na ontvangst van het formulier Vrijstelling Manschap a bedrijfsbrandweer ontvangt uw werkgever een factuur.