Onze veiligheid

Een veilige en veerkrachtige samenleving: daarvoor zet het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) zich dagelijks in.

Direct hulp:

Spoednummer

Geen spoed, wel politie/ ambulance

Geen spoed, wel brandweer

Actueel

Onze veiligheid

In Nederland zorgen de 25 veiligheidsregio’s voor de veiligheid van de inwoners en bezoekers van deze gebieden. Veiligheidsregio’s zijn verantwoordelijk voor de brandweerzorg. Ook organiseren zij de rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening in de regio (GHOR). De veiligheidsregio’s werken nauw samen met de politie, gemeenten, de Rijksoverheid en vitale organisaties, zoals elektriciteits- en drinkwaterbedrijven.

Lees meer over de veiligheidsregio's

Wat doet het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid?

Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) is het publiek kennisinstituut voor crisisbeheersing en brandweerzorg. Wij verbinden en versterken de veiligheidsregio’s, de Rijksoverheid en andere crisispartners met onderzoek, onderwijs, ondersteuning en informatie. Met als uiteindelijk doel:  bijdragen aan een veilig en veerkrachtig Nederland.

Lees meer over het NIPV