Onderzoek

De Nederlandse Academie voor Crisisbeheersing en Brandweerzorg (NACB) van het NIPV voert praktijkgericht onderzoek uit op het gebied van crisisbeheersing en brandweerzorg.

De Nederlandse Academie voor Crisisbeheersing en Brandweerzorg (NACB) van het NIPV voert onafhankelijk en integer praktijkgericht onderzoek uit op het gebied van crisisbeheersing en brandweerzorg en vertaalt de uitkomsten naar kennisintensieve dienstverlening. Verbinding met ons onderwijs, het werkveld en de samenleving staat centraal. Ons uitgangspunt is dat alle onderzoeksrapporten openbaar zijn en gepubliceerd worden op deze website. 

Lopende onderzoeken

Welke onderzoeken voeren wij momenteel uit? Bekijk het overzicht.

Onderzoeken

Branden in gebouwschil woningen
Onderzoek04-09-2023
Alternatief aangedreven voertuigen
OnderzoekEnergieveiligheid07-07-2023
Zonnepanelen
OnderzoekEnergieveiligheid16-06-2023
Natuurbrandbeheersing
OnderzoekBrandweerzorg06-06-2023
Duurzaam bouwen en brandveiligheid
OnderzoekBrandweerzorg03-06-2023
Rookverspreiding in woongebouwen
OnderzoekBrandweerzorg18-05-2023
Basisprincipes van brandbestrijding
OnderzoekBrandweerzorg08-04-2023
Gedragsinterventies bij senioren
OnderzoekBrandweerzorg08-04-2023
Database Incidenten met alternatief aangedreven voertuigen
OnderzoekEnergieveiligheid08-04-2023

Lectoraten


Strategische onderzoeksagenda 2023-2026

De strategische onderzoeksagenda 2023-2026 van het NIPV bevat de belangrijkste thema’s voor het onderzoek van de Nederlandse Academie voor Crisisbeheersing en Brandweerzorg (NACB) voor de komende jaren. Trends en ontwikkelingen in de samenleving vormen hiervoor de basis.

Acht strategische thema’s

De onderzoeksthema’s voor de komende jaren zijn:

  • Veilige en adequate incidentbestrijding en crisisbeheersing (professionele respons)
  • Datagedreven veiligheidsketen en crisismanagement
  • Verbindend en situationeel leiderschap
  • Grenzeloze en langdurige crisis
  • Weerbare en veerkrachtige samenleving
  • Brandveilige samenleving
  • Veilige energietransitie
  • Gevolgen van klimaatverandering en -adaptatie

Concretisering in jaarplannen

De strategische onderzoeksagenda wordt ieder jaar nader geconcretiseerd in de jaarplannen van de lectoraten. Binnen deze jaarplannen is ruimte voor flexibiliteit en actualiteit: incidenten, crises of andere ontwikkelingen kunnen aanleiding geven tot nieuw(e) onderzoek(slijnen).

Download hier de strategische onderzoeksagenda.

Onafhankelijk onderzoek

De leiding en eindverantwoordelijkheid van onderzoeken liggen bij de lectoren van de Nederlandse Academie voor Crisisbeheersing en Brandweerzorg (NACB) van het NIPV. De lectoraten ontwikkelen onafhankelijk en op objectieve wijze kennis en doen, zelfstandig of in opdracht van derden, onderzoek. Verbinding met ons onderwijs, het werkveld en de samenleving staat hierbij centraal.

De lectoraten kenmerken zich door een objectieve manier van werken die is vastgelegd in een Handboek Onderzoek en ethische richtlijnen voor lectoren en onderzoekers. Lectoren en onderzoekers zijn onafhankelijk in de wijze waarop zij hun onderzoek inrichten en uitvoeren. Zij verantwoorden op transparante wijze hun keuzes en conclusies, de in het onderzoek gehanteerde methoden en bronnen, de zorgvuldigheid van de uitvoering alsmede eventuele doorwerking van onderzoeksresultaten in het onderwijs. In 2019 is een systeem van externe visitatie ingericht met als doel de kwaliteit van het onderzoek te evalueren en versterken.

Directie waarborgt onafhankelijkheid

De dagelijkse leiding van het NIPV is in handen van de directie. De directie zorgt ervoor dat de lectoraten onafhankelijk en objectief hun onderzoek kunnen inrichten en uitvoeren. Het algemeen bestuur van het NIPV (bestaande uit de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s) geeft geen aanwijzingen over door de NACB te hanteren onderzoeksmethoden of over de inhoud van de onderzoeksrapporten van de NACB.

Openbaar

Het NIPV heeft als uitgangspunt dat alle onderzoeksrapporten openbaar zijn en gepubliceerd worden op deze website. 

Heeft u vragen, opmerkingen of feedback?

Neem contact met ons op via dit formulier. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor correspondentiedoeleinden.

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.