Nieuwsoverzicht

14-03-2022
Blog: Zowel één landelijk als lokale steunpunten gewenst

Voorkom dat mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd.

10-03-2022
Actualisatie handreiking Stralingsincidenten veiligheidsregio’s

Op verzoek van het Instituut Fysieke Veiligheid heeft het RIVM de publicatie Stralingsincidenten veiligheidsregio’s – versie 2017 – gescand op actualiteit en aangepast.

10-03-2022
Blog: Haal niet je eigen Oekraïner(s)…

De eerste fase na een ramp wordt wel de ‘honeymoon phase’ genoemd. Er is een roze wolk waarin velen goed willen doen. Maar doen we dan wel het goede?

07-03-2022
Blog: Opvang in plaats van noodopvang!

“Een andere mindset is noodzakelijk, leren van het verleden”, blogt lector Crisisbeheersing Menno van Duin.

04-03-2022
Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) zet nieuwe koers in

Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid is de nieuwe naam voor het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Het instituut start vanaf 7 maart met een aangepaste organisatiestructuur en verscherpte koers

04-03-2022
Blog: Het OVV-rapport vraagt ook om zelfreflectie van media en ‘talking heads’

“Je moet er even op wachten, maar dan heb je ook wat. De Onderzoeksraad voor Veiligheid kwam met het rapport over de eerste golf van de coronacrisis inclusief de aanloop naar de pandemie”, schrijft lector Menno van Duin.

02-03-2022
Kennisbundel Transport van waterstof(dragers)

Wat zijn aandachtspunten bij de vergunningverlening? En aan welke veiligheidsaspecten moet je denken? De nieuwe kennisbundel Transport van waterstof(dragers) beantwoordt deze en andere vragen.

25-02-2022
Kennisbundel Duurzaam bouwen

Deze kennisbundel beantwoordt vragen over wet- en regelgeving, vergunningverlening en veiligheidsaspecten die een rol spelen bij duurzaam bouwen.