Nieuwsoverzicht

23-05-2024
Het Rode Kruis breidt samenwerking met het NIPV uit door aan te sluiten op de LVCb

De samenwerking versterkt de besluitvorming van het Rode Kruis tijdens een crisissituatie, of in de voorbereiding daarop.

22-05-2024
Sectorale evaluatie van cyberoefening ISIDOOR-4

De aanbevelingen uit de evaluatie gaan vooral over de landelijke aanpak van cybercrises.

21-05-2024
Luchthavenbrandweer en NIPV gaan duurzaam samenwerken bij examinering 

De luchthavenbrandweerkorpsen, verenigd in het College van commandanten brandweren luchthaventerreinen (CCBL), hebben de intentie uitgesproken om voor langere termijn samen te werken met het NIPV op het gebied van examinering.

15-05-2024
“De veerkracht van Nederland wordt nu serieus getest”

Het NIPV waarschuwt voor onvoldoende preventiebewustzijn bij overheid, bedrijven en burgers. Wie is aan zet om de veerkracht van Nederland bij een crisis te vergroten? Dat is één van de vragen tijdens het landelijk congres Veerkrachtige crisisbeheersing dat vandaag wordt gehouden in Bussum.

14-05-2024
Klimaatrisico’s: werk voor de veiligheidsregio’s?

Veiligheidsregio’s kunnen een leidende en coördinerende rol hebben in risico- en crisisbeheersing in relatie tot de gevolgen van klimaatverandering. Maar vervullen die rol op dit moment (nog) slechts beperkt.

07-05-2024
316 incidenten met alternatief aangedreven voertuigen in 2023

Het aantal ongevallen met alternatief aangedreven voertuigen daalde licht: van 189 in 2022 naar 164 in 2023. Het aantal branden nam juist toe: van 117 naar 152.

07-05-2024
314 natuurbranden in 2023

Naast de 314 natuurbranden waren er 21 akkerbranden en 70 branden op militair terrein. Deze en meer cijfers staan in de Jaarrapportage natuurbranden 2023.

03-05-2024
“Docent zijn houdt me scherp” 

Docent Duncan van de Laar komt net terug van een oefenweek in Weeze. Als docent aan de leergang Officier van dienst heeft hij deelnemers begeleid en voorbereid op hun examen. Hoe ervaart hij zijn werk als docent bij het NIPV? 

02-05-2024
Toolbox Waterstof biedt handvatten voor incidentbestrijders en instructeurs van de brandweer

De toolbox kan worden gebruikt door incidentbestrijders en instructeurs van de brandweer.