Nieuws overzicht

24-05-2022
Incidentonderzoeksdag: je kunt niet onderzoeken wat je niet weet

Welke invloed hebben nieuwe bouwwijzen op de rookontwikkeling/verspreiding? Waar loop je tegenaan bij een brand in zonnepanelen? Hoe zorgen we ervoor dat we straks ook nog voldoende vrijwilligers hebben? En hoe bereiken we de steeds langer thuiswonende senior? Deze en vele andere vragen werden belicht tijdens de zevende Incidentonderzoeksdag. De dag is een initiatief van Brandweer Nederland en NIPV.

23-05-2022
Brandweer Nederland roept iedereen op om rookmelders in huis op te hangen

Vanaf 1 juli is het wettelijk verplicht dat er op elke verdieping in huis een rookmelder hangt. Vandaag start de landelijke rookmeldercampagne.

23-05-2022
Evaluatie lectoraat Brandpreventie

De commissie heeft veel waardering voor wat het lectoraat binnen het vakgebied brandpreventie heeft bereikt. Uit de evaluatie blijkt duidelijk dat het lectoraat Brandpreventie ertoe doet.

23-05-2022
De doorwerking van de energietransitie op omgevingsveiligheid

De gevolgen van de energietransitie voor de omgevingsveiligheid zijn nog grotendeels onbekend. Het lectoraat Energie- en transportveiligheid onderzocht welke ontwikkelingen tot 2030 verwacht worden en hoe die kunnen doorwerken op de veiligheid van mensen die wonen en werken in de buurt waar deze ontwikkelingen plaatsvinden.

19-05-2022
Steun van brandweercollega’s helpt bij verwerking incidenten

Welke rol speelt informele collegiale steun bij de verwerking? Karin Dangermond onderzocht dit als onderdeel van haar promotieonderzoek naar de invloed van brandweercultuur op de verwerking van ingrijpende incidenten.

18-05-2022
Snelle brandmelding van levensbelang bij woningbrand

Het snel opmerken en inschakelen van de brandweer vergroot de overlevingskans bij woningbrand, blijkt uit onderzoek van NIPV en teams Brandonderzoek van de veiligheidsregio’s.

03-05-2022
De Oekraïense vluchtelingencrisis: Eerste ervaringen van veiligheidsregio’s en gemeenten

Om inzicht te verkrijgen in de ervaringen die bij de opvang van de Oekraïense vluchtelingen zijn opgedaan, heeft het lectoraat Crisisbeheersing een snelle kennismobilisatie uitgevoerd onder veiligheidsregio’s en gemeenten.

26-04-2022
Leidraad Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) online beschikbaar

De leidraad GGB beschrijft het bijstandsmodel, waarin ambulancezorg, mobiele medische teams (MMT’s), Rode Kruis-Noodhulpteams, GHOR en NIPV samenwerken om tijdens een grootschalig incident op te schalen, bijstand te verlenen en effectief samen te werken.

21-04-2022
LOT-C na ruim twee jaar ontmanteld

Het Landelijk Operationeel Team Corona (LOT-C)), waarvoor veel NIPV-collega’s werkzaam waren, is per eind maart ontmanteld.