Nieuwsoverzicht

21-02-2023
Blog: Batterijveiligheid: laten we de kou uit de lucht halen

Waarnemen is belangrijk, maar snappen wat je wel en niet ziet is nog veel belangrijker, bloggen lector Energie- en transportveiligheid Nils Rosmuller en onderzoeker Henk Brans.

21-02-2023
Wat veroorzaakt schade aan li-ion batterijen?

NIPV geeft met literatuuronderzoek inzicht in factoren die schade laten optreden.

16-02-2023
Onderzoek naar gebruik dompelcontainer geactualiseerd

Het aantal alternatief aangedreven voertuigen groeit en daarmee ook het aantal incidenten. Zijn dompelcontainers nog steeds de meest geschikte blusmethode voor elektrische voertuigen?

09-02-2023
Blog: Dilemma’s rond de USAR-teams

De waarde van het hulpteam ter plaatse is aanmerkelijk groter dan alleen het redden van slachtoffers, blogt lector Crisisbeheersing Menno van Duin.

08-02-2023
Unieke minor Publieke veiligheid: brandweerzorg en crisisbeheersing van start

NIPV en Saxion Hogeschool slaan handen ineen. Deze unieke minor leert over het voorkomen, beheersen en leren van (brand)incidenten en crises.

07-02-2023
Inzet USAR.NL bij zware aardbeving in Turkije

Turkije en Syrië zijn getroffen door zware aardbevingen. USAR.NL is gevraagd om bijstand te leveren in Turkije. NIPV ondersteunt de uitzending, zowel in de voorbereidingsfase als tijdens de inzet.

02-02-2023
CO-vergiftiging komt vaker voor dan je denkt. Ga voor CO-vrij

Lector Lieuwe de Witte was een van de sprekers tijdens het CO-kennisevent.

25-01-2023
Actualisatie handreiking Voorbereiding spoorincidentbestrijding

Handreiking biedt ondersteuning aan de multidisciplinaire operationele voorbereiding op spoorincidenten in de veiligheidsregio’s.

23-01-2023
Protocol Verdachte Objecten herzien

Het herziene Protocol Verdachte Objecten (PVO) versie 2 wordt op 1 april 2023 van kracht en vervangt voorgaande versies.