Centrum voor Opleiding en Vorming Brandweer (COVB)

In het Centrum voor Opleiding en Vorming Brandweer (COVB) van NIPV vindt al het onderwijs voor de beroepspraktijk van de brandweer plaats. Het COVB werkt nauw samen met de regionale opleidingsinstituten (roi’s).

Actueel

Brandweeropleidingen operationeel

Het team Brandweeropleidingen operationeel verzorgt en ontwikkelt onderwijs, opleidingen, les-, oefen- en leerstof voor operationele functies voor de brandweerberoepspraktijk. Voor een deel van deze functies vindt de uitvoering van de opleidingen plaats in de veiligheidsregio’s (regionale opleidingsinstituten).

Brandweeropleidingen niet-operationeel

Het team Brandweeropleidingen niet-operationeel verzorgt en ontwikkelt onderwijs, opleidingen, les-, oefen- en leerstof voor niet-operationele functies binnen de brandweerberoepspraktijk. Voor een deel van deze functies vindt de uitvoering van
de opleidingen plaats in de veiligheidsregio’s (regionale opleidingsinstituten).

Ondersteuning onderwijs

Het team Ondersteuning onderwijs voert ondersteunende en coördinerende taken uit ten behoeve van onderzoek, kennisdeling en onderwijs en de uitvoering van het examenproces.