Nieuw: Scenarioboek Energietransitie

18 januari 2023

De eerste 13 scenariokaarten van het Scenarioboek Energietransitie staan online. De scenariokaarten zijn, samen met de scenarioboeken Externe Veiligheid en Industriële Veiligheid, te vinden op één nieuwe website: Scenarioboeken Omgevingsveiligheid.

Adviseurs van veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten en gebiedsbeheerders hebben voor de uitvoering van hun taken inzicht nodig in de incidentscenario’s die een bedreiging kunnen zijn voor de omgeving. Met de nieuwe scenariokaarten over de energietransitie kunnen zij efficiënt en consistent adviseren over de veiligheidsaspecten van (infrastructurele) energietransitieprojecten.

Waterstof, methanol, biovergister en LNG

De scenariokaarten die nu gereed zijn, behandelen de onderwerpen: waterstofvuilniswagen, bunkeren van methanol, biovergister en de opslag van LNG. Er volgen nog incidentscenario’s over bijvoorbeeld een thuisbatterij, een elektrisch voertuig in een parkeergarage, de opslag van accu’s en zonnepanelen boven een loods.

Begeleidingsgroep van 7 partijen

NIPV ontwikkelt het Scenarioboek Energietransitie met een bijdrage uit het ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid. De veiligheidsregio’s Kennemerland, Amsterdam-Amstelland, Noord-Holland-Noord, Zaanstreek-Waterland en Rotterdam-Rijnmond, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de Port of Amsterdam vormen de begeleidingsgroep van het project. Zij adviseren onder meer over de uit te werken scenario’s en stellen de definitieve scenario’s vast.

Onderhoud en beheer door NIPV

NIPV zorgt voor het onderhoud en beheer van de scenarioboeken Externe Veiligheid, Energietransitie en Industriële Veiligheid. Het scenarioboek Industriële Veiligheid is momenteel alleen nog beschikbaar in pdf-formaat. Later dit jaar volgt een webversie.

Scenario’s bekijken?

Ga naar de website Scenarioboeken Omgevingsveiligheid.

Lees ook

19-04-2024
Het NIPV onderschrijft Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit

Vandaag tekende directeur Onderwijs en Onderzoek Coby Flier namens het NIPV de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit. Deze gedragscode betekent dat het NIPV zich houdt aan een aantal voorwaarden voor het doen van wetenschappelijk onderzoek.

19-04-2024
Koersplan ‘Onderwijs Onderweg’ vastgesteld

Het RCDV heeft vandaag een akkoord gegeven op het koersplan van het Programma Onderwijs Onderweg. Ook het MT NIPV heeft ingestemd met het koersplan en de gezamenlijke ambitie.

18-04-2024
Leren van branden in de gebouwschil van woningen

Bij verduurzaamde en snel gerealiseerde woningen blijkt er een risico te zijn op een snelle en onvoorspelbare branduitbreiding via de brandbare en niet-gecompartimenteerde gebouwschil.

17-04-2024
Onderweg naar 18 miljoen hulpverleners: meer weerbaarheid en veerkracht in tijden van crises

De verkenning heeft geleid tot inzichten op het gebied van netwerkvorming, capaciteiten, slagkracht, bewustwording en kaderstelling binnen het totale landschap van crisisbeheersing.

16-04-2024
De effectiviteit van een fysieke barrière in een explosieaandachtsgebied

Een barrière, zoals een betonnen muur of een aarden wal, kan mogelijk gebouwen en mensen beschermen tegen de overdrukeffecten van een explosie. Om inzicht te krijgen in de effectiviteit hiervan, heeft het NIPV samen met het RIVM en Antea Group bestaande inzichten onderzocht en gebundeld.

10-04-2024
Onderzoek naar herijking enkele vluchtroute in woongebouwen

Hoe kan de enkele vluchtroute in woongebouwen worden herijkt, zodat deze weer beter aansluit op de uitgangspunten van de bouwregelgeving? Dat heeft het NIPV onderzocht in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

03-04-2024
Vragenlijstsoftware nu breder inzetbaar binnen crisisbeheersing 

Brandonderzoekers verzamelen al jaren informatie via gestandaardiseerde vragenlijsten. De basis hiervoor, de Vragenlijstsoftware (VLS), is vernieuwd. En is nu veel breder inzetbaar voor zowel brandweerzorg als crisisbeheersing.

02-04-2024
Oekraïense universiteiten van Lviv en Charkov en NIPV gaan samenwerken op gebied van onderzoek voor brandweerzorg

Begin april ontving het NIPV professoren en onderzoekers van de Universiteiten van Lviv en Charkov voor een zogenoemde ‘exchange of experts’.

02-04-2024
Veiligheidsregio’s nemen voor het eerst nieuwe elektronische leeromgeving in gebruik

Lang is er aan de voorbereiding gewerkt, maar 2 april was het dan zover: de nieuwe elektronische leeromgeving, Canvas, is voor het eerst in gebruik genomen door de veiligheidsregio’s.