Start van nieuwe nieuwsbrief en start van nieuw onderwijsjaar

oktober 2023

Er gebeurt veel binnen het brandweeronderwijs. Via deze eerste, periodieke nieuwsbrief informeren we daarom graag collega’s in het land over de laatste ontwikkelingen. Deze nieuwsbrief wordt samengesteld vanuit het Centrum voor Opleiding en Vorming Brandweer van het NIPV. Vier keer per jaar kun je deze nieuwe nieuwsbrief verwachten.

Albert Gieling
Albert Gieling, manager Centrum voor Opleiding en Vorming Brandweer van het NIPV.

Opening onderwijsjaar 2023-2024

Samen met zo’n 150 collega’s en bestuurders stonden we in september bij het NIPV stil bij de start van een nieuw NIPV-onderwijsjaar. De crisis van de toekomst stond centraal en de vraag of we hier voldoende op voorbereid zijn. Deskundigen op het gebied van onderzoek en onderwijs gingen in een aantal masterclasses met bezoekers in gesprek over verschillende, belangrijke onderwerpen waar we als brandweer mee te maken hebben en krijgen: veilige energietransitie, brandveiligheid van de toekomst, natuurbranden, nieuwe extremen als gevolg van de klimaatverandering. Ook was er aandacht voor toekomstbestendige incidentbestrijding en leiderschapsvorming. Met een slag op de gong werd het NIPV-onderwijsjaar 2023-2024 geopend.

Ruim 5000 collega’s jaarlijks in opleiding

Traditiegetrouw is september de maand waarin veel brandweeropleidingen starten. Niet alleen bij het NIPV. Ook in het land. In het septembernummer van Brand & Brandweer heb ik – in het redactionele voorwoord – hieraan aandacht besteed. Daarbij heb ik geprobeerd om met een aantal kengetallen de omvang van het brandweeronderwijs in Nederland te schetsen. Jaarlijks zijn ruim 5000 collega’s  bezig met het volgen van een brandweeropleiding. Zij zijn bezig om het vak te leren, zich te specialiseren of zich verder te ontwikkelen in het vak. Ongeveer 4000 mensen van deze groep starten met een nieuwe brandweeropleiding. Daarnaast zijn er jaarlijks ongeveer 1500 collega’s bezig met het afronden van een opleiding. Sommige opleidingen duren ten slotte langer dan één jaar, zoals Manschap of Specialist brandpreventie.

Indrukwekkende getallen zijn een gezamenlijke prestatie

Ik vind dit indrukwekkende getallen. Deze 5000 mensen zijn bijna 20% van het totale personeelsbestand van de brandweer. Zij doen hun best om zich het brandweervak eigen te maken of zich hier verder in te ontwikkelen. Deze collega’s doen jaarlijks bijna 10.000 keer examen en behalen bijna 4500 diploma’s. Deze aantallen zijn niet aan elkaar gelijk omdat sommige opleidingen langer duren dan een jaar, voor sommige opleidingen meerdere examens moeten worden afgelegd en soms moet herexamen worden gedaan. Dit alles lukt niet zonder de vele collega’s uit de regio’s en vanuit de brandweeropleidingsinstituten die een wezenlijke bijdrage leveren aan het maken, uitvoeren en examineren van het brandweeronderwijs.

Veel leesplezier gewenst bij deze nieuwe eerste nieuwsbrief. En daarnaast wens ik alle collega’s in het land, die onderwijs volgen en geven, een succesvol brandweeronderwijsjaar!

Albert Gieling
Manager van het Centrum voor Opleiding en Vorming Brandweer van het NIPV

Bekijk ook

Lees ook

21-11-2023
Netwerkdag LEC Industriële Veiligheid: risicobeheersing in een veranderende wereld

Energie- en grondstoffentransitie, klimaatverandering, toenemende ketencomplexiteit; de hele maatschappij is in transitie. Ook de industrie en de transportketen krijgen met nieuwe risico’s te maken, met uitdagingen voor risico- en crisisbeheersingsspecialisten van de veiligheidsregio’s.

21-11-2023
Cursus NFPA voor de Nederlandse praktijk

Het NIPV en het LEC IV bieden in 2024 een tweetal cursussen NFPA (National Fire Protection Association) aan. De Amerikaanse NFPA veiligheidsstandaarden worden ook in veel andere landen, waaronder Nederland, toegepast.

21-11-2023
LEC IV ‘netwerkt’ op Brandweerevent

Het LEC IV was dit jaar prominent aanwezig op het Brandweer Event in het Autotron in Rosmalen. Het jaarlijkse tweedaagse event, georganiseerd door Brandweer Nederland en het NIPV, was voor het LEC en het Netwerk IV een gelegenheid bij uitstek om te netwerken en de bekendheid met het vakgebied industriële veiligheid bij de veiligheidsregio’s te vergroten.

21-11-2023
Landelijke harmonisatie veiligheid spoorwegemplacementen in zicht

Al tien jaar lang werken gemeenten, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, ProRail en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan het harmoniseren van het beoordelingskader en veiligheidsmaatregelen rond spoorwegemplacementen.

21-11-2023
IV-Alert flensverbindingen

Tijdens inspecties blijkt dat flensverbindingen aan leidingen, installaties en opslagtanks voor gevaarlijke stoffen niet altijd aan de gestelde eisen voldoen, waardoor die verbindingen kunnen falen.

21-11-2023
‘In de startblokken voor 1 januari 2024, bent u klaar voor de OW?’

Nog ruim een maand te gaan en dan is het zo ver: de langverwachte invoering van de Omgevingswet. De invoeringsdatum 1 januari 2024 is bij Koninklijk besluit, dat is voorgelegd aan de aan de Eerste en Tweede Kamer, vastgelegd.

21-11-2023
Actualisering PGS 12: Richtlijn voor veilig opslaan en verladen ammoniak

In de industriële energievoorziening is ammoniak de komende jaren belangrijk als drager voor waterstof en mogelijk ook als brandstof. De industrie sorteert daar al op voor, met plannen voor uitbreiding van bestaande ammoniakopslagterminals en aanvragen voor zowel ombouw van cryogene tanks als nieuwe opslagtanks.

12-10-2023
De SIV’er in de praktijk: Peter Meijer (Veiligheidsregio Noord-Holland Noord)

Passie voor de brandweer zit bij Peter Meijer in het bloed. Hij begon 32 jaar geleden als aspirant-brandwacht bij de toenmalige Regionale Brandweer Noord-Kennemerland en werkte zich in de loop der jaren uiteindelijk op tot Hoofdofficier van Dienst.

12-10-2023
Externe noodplannen Seveso III bijna overal up-to-date

De externe noodplannen in het kader van de Seveso III-richtlijn, beter bekend als ‘rampbestrijdingsplannen voor Brzo-bedrijven’ zijn bijna overal up to date.