SIV’er in de praktijk: Mario Struik (VRU)

Nieuws van het LEC Industriële Veiligheid, april 2024

Risicobeheersing en repressie zijn in het brandweerdomein de twee uitersten links en rechts in de veiligheidsketen. Maar verenigd in één persoon vormen ze een sterke combinatie. Mario Struik, specialist risicobeheersing bij Veiligheidsregio Utrecht, is één van de SIV’ers die kennis en kunde van beide taakvelden combineert in zijn brandweerloopbaan. “Bij mijn advieswerk voor risicobeheersing en industriële veiligheid bekijk ik een bouwplan of vergunningaanvraag ook altijd vanuit het perspectief van de brandweerrepressie, want het preventieve veiligheidsniveau bepaalt voor een belangrijk deel het handelingsperspectief bij een incident.”

Combinatie ‘koud en warm’

De brandweer trok al op jonge leeftijd de aandacht van Mario Struik, die zijn ‘rode carrière’ begon bij de jeugdbrandweer in Veenendaal. Vanuit die ‘kweekvijver’ stroomde hij uiteindelijk door als brandweervrijwilliger. Ook beroepsmatig had veiligheid zijn interesse, want na een studie Integrale Veiligheidskunde ging hij, na enkele andere banen, bij een adviesbureau aan de slag als consultant brandveiligheid. “Maar de commerciële werkcultuur daar begon mij na een paar jaar tegen te staan en ik wilde graag naar de overheid. Bij Veiligheidsregio Utrecht vond ik mijn plek als adviseur brandveiligheid bij de directie Risicobeheersing. De combinatie van een ‘koude’ en ‘warme’ brandweertaak vond ik heel aantrekkelijk. Vier jaar geleden vroeg mijn teamleider mij of ik interesse had om mij te specialiseren in industriële veiligheid. Dat leek mij een interessant nieuw vakgebied, dus ben ik de opleiding SIV gaan volgen en ben ik me gaan verdiepen in hoe de industrie in elkaar zit.”

De afdeling Advies van de VRU telt 30 medewerkers en Struik is een van de vier (binnenkort vijf) specialisten die zich bezighouden met het taakveld milieu en industrie. “Het is een mooi vakgebied en de VRU geeft haar medewerkers volop kansen om zich te ontwikkelen. Het aantrekkelijke vind ik dat je in allerlei werkgroepen en projecten kan deelnemen en zo je vakkennis kan vergroten en tegelijk een collegiaal netwerk kan opbouwen.”

Spoorwegemplacement

Struik is onder andere betrokken bij de beoordeling van de bedrijfsbrandweerrapportage voor het spoorwegemplacement in Amersfoort. Een interessant en uitdagend project, vindt hij. “Veiligheid rond spoorwegemplacementen heeft heel veel aspecten. Brandweertechnische aspecten, zoals bereikbaarheid voor repressie en bluswatervoorziening, maar ook juridische en politieke afwegingen. Heel leerzaam om te zien hoe die processen gaan. Ik zie het als mijn opgave een zo goed mogelijk onderbouwd advies te schrijven, zodat in het vergunnings- en aanwijstraject goede besluiten kunnen worden genomen. Het emplacement ligt midden in dichtbevolkt stedelijk gebied, dus veiligheid is rond dat emplacement echt wel een issue. We sluiten met dit project aan op de landelijke ontwikkelingen rond het emplacementenproject.”

Industriële veiligheid is binnen de VRU volgens Struik geen heel spannend domein. Tenminste, niet vanuit het perspectief van de Seveso-regelgeving, die de oorspronkelijke grondslag vormt voor industriële veiligheid. De VRU telt nog geen tien Seveso-bedrijven. Maar wel heel veel bedrijventerreinen met risicorelevante bedrijven, waaronder bedrijven die ARIE-plichtig zijn. Ook Veenendaal, waar Mario zijn standplaats en werkplek heeft, kent een behoorlijk areaal industrie. “Momenteel zijn we samen met onze collega’s van de andere veiligheidsregio’s in samenwerkingsverband Noordwest aan het onderzoeken hoe we qua advisering met ARIE-bedrijven kunnen omgaan.”

Adviestaak belangrijker

Struik ziet dat de adviestaak binnen het vakgebied industriële veiligheid steeds belangrijker wordt. “Dat valt mij onder andere op als ik terugkijk op de meest recente netwerkdagen van het LEC Industriële Veiligheid. Van oudsher waren de thema’s op de netwerkdagen vooral gerelateerd aan toezicht, omdat de Brzo-taken primair op inspectie waren gericht. Ik vind het een goede ontwikkeling dat onder de Omgevingswet de adviestaken van de veiligheidsregio’s breder worden. Met advisering is immers de grootste veiligheidswinst te boeken.”

Struik noemt zijn gecombineerde brandweertaken als adviseur industriële veiligheid en vrijwilliger bij de brandweerpost Veenendaal van de VRU ideaal. “Ik ben blij dat ik deze keuze heb gemaakt. Het is een interessant taakveld dat sterk in beweging is en ik heb veel vrijheid in hoe ik mijn werk invul. Ik heb een werkplek op de post en ik woon op loopafstand. Komende jaren wil ik mijn kennis nog wel verder gaan verdiepen. Nu doe ik uitsluitend advieswerk, maar misschien ga ik in de toekomst ook nog wel als inspecteur aan de slag. Ook meedraaien in het piket Adviseur gevaarlijke stoffen lijkt mij interessant. Ik vind het boeiend om steeds nieuwe aspecten van het brandweerwerk te ontdekken.”

Logo LEC-IV Landelijk Expertise Centrum Industriële Veiligheid

Lees ook

09-04-2024
Netwerkdag LEC Industriële Veiligheid 14 maart: leren van de industrie

De netwerkdag van het LEC IV op 14 maart jl. was ‘anders dan anders’. In plaats van de Brauerszaal van het NIPV was het voormalige klooster Mariënhof aan de rand van de historische binnenstad van Amersfoort de plaats van samenkomst voor de halfjaarlijkse bijeenkomst van de specialisten industriële veiligheid.

09-04-2024
Digitale PGS: interactief van risico’s en scenario’s naar doelen en maatregelen

Met de omzetting van de PGS-reeks naar PGS’en ‘Nieuwe Stijl’, die enkele jaren geleden is gestart, is voor deze serie richtlijnen ook het digitale tijdperk begonnen. De nieuwe risico- en scenariogestuurde werkwijze met ‘doorklikfuncties’ werkt immers alleen in een digitale omgeving.

08-04-2024
Eerste aanmeldingen voor Traineeship Omgevingsveiligheid

De eerste kandidaten voor het Traineeship Omgevingsveiligheid hebben zich gemeld. Op 5 maart ging de wervingscampagne online op de website van Brandweer Nederland en al binnen vier uur was de eerste reactie binnen.

08-04-2024
SIV’er in de praktijk: Mario Struik (VRU)

Risicobeheersing en repressie zijn in het brandweerdomein de twee uitersten links en rechts in de veiligheidsketen. Maar verenigd in één persoon vormen ze een sterke combinatie. Mario Struik, specialist risicobeheersing bij Veiligheidsregio Utrecht, is één van de SIV’ers die kennis en kunde van beide taakvelden combineert in zijn brandweerloopbaan.

08-04-2024
“Grote passie voor industriële veiligheid, maar nu in een andere vorm”

Joram Gielbert heeft op 1 februari zijn werkzaamheden voor de Veiligheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) en het LEC IV beëindigd. Maar hij laat de industriële veiligheid beslist niet los, want als zelfstandig adviseur blijft hij in grote lijnen hetzelfde werk doen.

11-03-2024
Effectiviteit waterschermen beperkt en afhankelijk van veel factoren

De inzet van waterschermen of waterstralen om bij chemische incidenten gas- of dampwolken te beïnvloeden, heeft vaak maar een beperkt effect.

01-03-2024
Jaarverslag LEC Industriële Veiligheid 2023

Het afgelopen jaar stond voor het LEC IV vooral in het teken van het verstevigen van zijn positie en relaties in het netwerk van veiligheidspartners.

12-02-2024
“Samenwerking industriële veiligheid vraagt chemie”

Directeur Risico- en Crisisbeheersing Edith van der Reijden geeft inzicht in samenwerking en veilige energietransitie.

12-02-2024
Leidraad Natech Risicobeheer: gevolgen van natuurgeweld voor de industrie

Het Joint Research Centre van de Europese Commissie heeft een leidraad gepubliceerd voor het beheersen van risico’s van ‘Natech’ calamiteiten; industriële incidenten veroorzaakt door natuurgeweld, zoals aardbevingen, overstromingen of extreme temperaturen.