Start van nieuwe nieuwsbrief en start van nieuw onderwijsjaar

oktober 2023

Er gebeurt veel binnen het brandweeronderwijs. Via deze eerste, periodieke nieuwsbrief informeren we daarom graag collega’s in het land over de laatste ontwikkelingen. Deze nieuwsbrief wordt samengesteld vanuit het Centrum voor Opleiding en Vorming Brandweer van het NIPV. Vier keer per jaar kun je deze nieuwe nieuwsbrief verwachten.

Albert Gieling
Albert Gieling, manager Centrum voor Opleiding en Vorming Brandweer van het NIPV.

Opening onderwijsjaar 2023-2024

Samen met zo’n 150 collega’s en bestuurders stonden we in september bij het NIPV stil bij de start van een nieuw NIPV-onderwijsjaar. De crisis van de toekomst stond centraal en de vraag of we hier voldoende op voorbereid zijn. Deskundigen op het gebied van onderzoek en onderwijs gingen in een aantal masterclasses met bezoekers in gesprek over verschillende, belangrijke onderwerpen waar we als brandweer mee te maken hebben en krijgen: veilige energietransitie, brandveiligheid van de toekomst, natuurbranden, nieuwe extremen als gevolg van de klimaatverandering. Ook was er aandacht voor toekomstbestendige incidentbestrijding en leiderschapsvorming. Met een slag op de gong werd het NIPV-onderwijsjaar 2023-2024 geopend.

Ruim 5000 collega’s jaarlijks in opleiding

Traditiegetrouw is september de maand waarin veel brandweeropleidingen starten. Niet alleen bij het NIPV. Ook in het land. In het septembernummer van Brand & Brandweer heb ik – in het redactionele voorwoord – hieraan aandacht besteed. Daarbij heb ik geprobeerd om met een aantal kengetallen de omvang van het brandweeronderwijs in Nederland te schetsen. Jaarlijks zijn ruim 5000 collega’s  bezig met het volgen van een brandweeropleiding. Zij zijn bezig om het vak te leren, zich te specialiseren of zich verder te ontwikkelen in het vak. Ongeveer 4000 mensen van deze groep starten met een nieuwe brandweeropleiding. Daarnaast zijn er jaarlijks ongeveer 1500 collega’s bezig met het afronden van een opleiding. Sommige opleidingen duren ten slotte langer dan één jaar, zoals Manschap of Specialist brandpreventie.

Indrukwekkende getallen zijn een gezamenlijke prestatie

Ik vind dit indrukwekkende getallen. Deze 5000 mensen zijn bijna 20% van het totale personeelsbestand van de brandweer. Zij doen hun best om zich het brandweervak eigen te maken of zich hier verder in te ontwikkelen. Deze collega’s doen jaarlijks bijna 10.000 keer examen en behalen bijna 4500 diploma’s. Deze aantallen zijn niet aan elkaar gelijk omdat sommige opleidingen langer duren dan een jaar, voor sommige opleidingen meerdere examens moeten worden afgelegd en soms moet herexamen worden gedaan. Dit alles lukt niet zonder de vele collega’s uit de regio’s en vanuit de brandweeropleidingsinstituten die een wezenlijke bijdrage leveren aan het maken, uitvoeren en examineren van het brandweeronderwijs.

Veel leesplezier gewenst bij deze nieuwe eerste nieuwsbrief. En daarnaast wens ik alle collega’s in het land, die onderwijs volgen en geven, een succesvol brandweeronderwijsjaar!

Albert Gieling
Manager van het Centrum voor Opleiding en Vorming Brandweer van het NIPV

Bekijk ook

Lees ook

Geen resultaten gevonden